Головна

Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К: Кондор, 2004. - 384 с.

Передмова.....7
РОЗДІЛ 1
Громадянське суспільство, ринок і державні фінанси
1.1. Суспільні блага в громадянському суспільстві та їх фінансування державою.....10
1.2. Зовнішні екстерналії.....11
1.3. Теорема Рональда Коуза. Критика Р. Коузом «податку Пігу».....14
Завдання і запитання для самоперевірки.....15
РОЗДІЛ 2
Вплив політичних чинників на державні фінанси в демократичному суспільстві
2.1. Теорія суспільного вибору.....16
2.2. Парадокс Ерроу. Теорема К. Ерроу.....17
2.3. Політична рівновага. Парето-оптимум.....18
Завдання і запитання для самоперевірки.....20
РОЗДІЛ 3
Державні доходи та їх вплив на фінанси підприємств і домашніх господарств 3.1. Методи фінансування державних видатків.....21
3.2. Мета і принципи формування державних доходів.....22
3.3. Деякі основи оподаткування в цивілізованому суспільстві.....22
3.4. Податковий тягар, його структура. Ухилення від податків.....25
3.5. Поширення тіньової економіки у світі. «Відмивання брудних грошей».....26
3.6. Способи «відмивання брудних грошей» та боротьба з цим явищем у світі.....27
Завдання і запитання для самоперевірки.....36
РОЗДІЛ 4
Державні видатки як регулятори фінансово-економічних процесів у країні
4.1. Суть закону Вагнера та особливості його дії на рубежі XX і XXI століть.....37
4.2. Суть держави загального добробуту та зміни в ній у сучасних умовах.....38
4.3. Проблеми фінансування малозабезпечених з бюджету.....42
4.4. Глобалізація і соціальна політика у розвинутих країнах.....46
Завдання та запитання для самоперевірки.....48
РОЗДІЛ 5
Бюджетні дефіцити та їх вплив на фінансові системи різних країн
5.1. Основні причини і наслідки бюджетних дефіцитів.....49
5.2. Бюджетне фінансування дефіциту.....51
5.3. Вплив державного кредиту на державний борг країни.....53
5.4. Механізм управління і проблеми обслуговування державного боргу.....54
Завдання і запитання для самоперевірки.....55
РОЗДІЛ 6 Фінанси США
6.1. Федеральні фінанси США. Бюджетний процес.....57
6.2. Фінанси штатів і місцевих органів влади.....64
6.3. Проблеми бюджетної політики в США.....73
6.4. Особливості функціонування податкової служби в США.....75
6.5. Проблеми сучасного фінансового ринку в США.....80
6.6. Деякі особливості фінансів підприємств у США.....81
6.7. Фінанси домашніх господарств у США.....82
Завдання і запитання для самоперевірки.....83
РОЗДІЛ 7 Фінанси Японії
7.1. Особливості побудови та функціонування фінансової системи Японії.....84
7.2. Бюджетна система Японії.....85
7.3. Бюджети місцевих органів влади.....92
7.4. Спеціальні фонди в Японії.....94
7.5. Фінанси державних підприємств.....95
7.6. Проблеми фінансової системи та фінансового ринку Японії.....96
7.7. Фінанси підприємств в Японії.....98
7.8. Фінанси домогосподарств в Японії.....99
7.9. Особливості структури й функціонування податкової служби в Японії.....100
Завдання і запитання для самоперевірки.....101
РОЗДІЛ 8 Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС
8.1. Фінанси Європейського Союзу.....102
8.2. Фінанси ФРН.....105
8.2.1. Федеральний бюджет як головна ланка фінансової системи ФРН.....105
8.2.2. Спеціальні урядові фундації.....112
8.2.3. Бюджети земель і общин ФРН.....113
8.2.4. Особливості структури та діяльність податкових органів ФРН.....116
8.2.5. Деякі особливості фінансового ринку в ФРН.....117
8.2.6. Фінанси домашніх господарств і підприємств у ФРН та їх оподаткування.....118
8.2.7. Фінансування соціального захисту в ФРН та існуючі тут проблеми.....122
8.3. Фінанси Франції.....129
8.3.1. Державні фінанси Франції.....129
8.3.2. Податкова система Франції та її вплив на фінанси підприємств і домогосподарств.....135
8.3.3. Податкова служба та її функції.....140
8.4. Фінанси Великобританії.....142
8.4.1. Державні фінанси Великобританії.....142
8.4.2. Податкова система Великобританії та її особливості.....146
8.4.3. Державні витрати і державний борг Великобританії.....151
8.4.4. Фінанси домогосподарств Великобританії та їх перспективи.....155
Завдання і запитання для самоперевірки.....156
РОЗДІЛ 9 Фінанси КНР
9.1. Державний бюджет.....157
9.2. Особливості державного бюджету КНР (на прикладі держбюджету на 2002 рік).....158
9.3. Особливості оподаткування в КНР. Вплив податків на фінанси підприємств і домогосподарств.....164
9.4. Проблеми фінансів державних підприємств і ринку робочої сили КНР та шляхи їх вирішення.....166
9.5. Банківська система Китаю.....168
Завдання і запитання для самоперевірки.....170
РОЗДІЛ 10 Фінанси Російської Федерації
10.1. Бюджетна система країни. Доходи і видатки федерального бюджету РФ.....171
10.2. Проблеми профіцитної бюджетної політики Росії.....176
10.3. Принципи побудови бюджетної системи РФ та проблеми міжбюджетних відносин.....177
10.4. Нормативно-правове регулювання податкових відносин у РФ.....181
10.5. Основні напрями змін у податковій системі Росії.....183
10.6. Державна податкова служба в РФ.....187
10.7. Основні завдання бюджетної політики Російської Федерації на 2004 рік і середньострокову перспективу.....189
10.8. Фінанси державних підприємств (на прикладі ДП «Московський метрополітен»).....192
Завдання і запитання для, самоперевірки.....194
РОЗДІЛ 11
Фінанси окремих постсоціалістичних і соціалістичних країн та проблеми їх реформування
11.1. Фінанси Республіки Польщі.....195
11.1.1. Державні фінанси Польщі.....195
11.1.2. Бюджет одиниці місцевого самоврядування.....200
11.1.3. Особливості бюджетного процесу в Польщі.....203
11.1.4. Фінанси Польщі до реформи 1990 року і після неї.....207
11.1.5. Реформа місцевого самоврядування і фінансів у Польщі.....211
11.1.6. Види податків і зборів у Польщі. їх вплив на доходи підприємств і домогосподарств.....213
11.1.1.7 Пенсійна реформа в Польщі та її проблеми.....220
11.1.8. Особливості фінансів гмін у Польщі.....223
11.1.9. Фінанси малих і середніх підприємств у Польщі.....227
11.1.10. Шляхи оптимізації доходної бази бюджетів усіх рівнів: досвід Польщі та можливості його застосування в Україні.....228
11.2. Фінанси Чехії і Словаччини.....232
11.2.1. Фінанси Чехословаччини до реформи 1991 року і після неї.....232
11.2.2. Загальна характеристика податкової реформи та податкового кодексу Чехії.....234
11.3. Фінанси Угорської Республіки.....245
11.3.1. Фінанси Угорщини до реформи кінця 80-х років XX століття та після неї.....245
11.3.2. Реформування системи пенсійного забезпечення в Угорщині.....246
11.3.3. Недоліки і здобутки реформування пенсійної системи Угорщини.....257
11.4. Економіка та фінанси Словенії.....259
11.5. Проблеми і досвід реформування пенсійних систем у країнах Східної Європи.....262
11.6. Деякі результати реформування фінансово-економічних систем постоціалістичних та пострадянських країн у 90-х роках XX століття.....265
11.7. Особливості реформування фінансово-економічних систем постсоціалістичних країн Балтії (на прикладі Латвії).....269
11.8. Особливості фінансової системи Білорусі.....274
11.9. Особливості фінансово-економічних систем постсоціалістичних країн Центральної Азії (на прикладі Казахстану, Туркменії, Монголії).....281
11.9.1. Республіка Казахстан.....281
11.9.2. Республіка Туркменістан.....282
11.9.3: Монголія.....284
11.10. Деякі особливості функціонування та реформування фінансово-економічних систем В'єтнаму, Куби і КНДР.....286
11.10.1. Соціалістична Республіка В'єтнам.....286
11.10.2. Республіка Куба.....290
11.10.3. Корейська Народно-Демократична Республіка.....292
Завдання і запитання для самоперевірки.....293
РОЗДІЛ 12 Фінанси окремих країн, що розвиваються
12.1. Фінанси деяких країн Азії.....294
12.1.1. Фінанси Республіки Корея.....294
12.1.2. Деякі особливості фінансової системи Тайваню.....302
15.1.3. Розвиток фінансово-економічної системи Індії в сучасних умовах.....305
12.1,2. Турецька Республіка.....308
12.1.5. Азіатська роз'єднаність.....311
12.2. Фінанси окремих країн Латинської Америки та шляхи їх реформування.....313
12.2.1. Республіка Чилі.....313
12.2.2. Мексиканські Сполучені Штати.....318
12.2.3. Федеративна Республіка Бразилія.....331
12.2.4. Аргентинська Республіка.....337
12.2.5. Загальні питання фінансового розвитку країн Латинської Америки.....340
12.3. Фінанси деяких країн Африки.....343
12.3.1. Загальна характеристика фінансового стану країн Африки у 80-90 роках XX століття.....343
12.3.2. Федеративна Республіка Нігерія.....344
12.3.3. Тоголезька Республіка.....349
12.3.4. Проблеми і перспективи фінансово-економічного розвитку країн Африки.....351
Завдання і запитання для самоперевірки.....354
Додатки.....356
Список використаної і рекомендованої літератури до курсу.....379

Одержати книгу
"Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн: Вступ до економічної історії. Розвиток економічної історії як науки і навчальної дисципліни. Предмет, завдання, функції економічної історії. Економічна історія у системі економічних наук. Методи історико-економічного аналізу. Періодизація економічної історії та структура курсу «Економічна історія». Еволюція традиційної аграрної економіки. Господарство первісного суспільства. Періодизація первіснообщинного суспільства, характерні ознаки господарського життя. Економіка стародавніх цивілізацій. Становлення і розвиток рабовласницької економічної системи. Характерні ознаки рабовласницької економіки, її періодизація. Розвиток економіки країн Стародавнього Сходу...
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту. Сутність і значення менеджменту. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. Категорії «управління» і «менеджмент». Методи дослідження у менеджменті. Менеджери та підприємці. Рівні управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Історія розвитку менеджменту Передумови виникнення науки управління організацією. Етапи розвитку менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні. Організації як об'єкти управління Сутність і класифікація організацій. Колективи (групи) працівників в організації. Фактори впливу на організацію. Процес менеджменту. Види і зміст управлінської діяльності. Функції і технологія менеджменту...
Виноградський М. Д. та ін. Управління персоналом: Управління персоналом в системі менеджменту організацій. Роль та значення управління персоналом як науки. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами. Цілі функціонування системи управління персоналом. Суб'єкти функціонування системи управління персоналом. Фактори впливу на людей в системі управління персоналом. Класифікація та зміст принципів управління персоналом. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом. Управління персоналом, як соціальна система. Персонал, як суб'єкт і об'єкт управління. Соціальна структура персоналу. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства. Компетентність персоналу як об'єкт стратегічного управління...
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Міжнародний маркетинг - важливий атрибут світового економічного процесу. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу. Тенденції розвитку світового господарства. Основні характеристики розвитку світового ринку. Особливості маркетингової діяльності компаній в міжнародному середовищі. Середовище міжнародного маркетингу. Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. Аналіз факторів середовища міжнародного маркетингу. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Стратегії міжнародного маркетингу. Планування маркетингової діяльності в міжнародному середовищі. Маркетингові програми...
Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг: Соціально-економічна основа економіки підприємництва на ринку товарів і послуг. Підприємництво та підприємства на ринку товарів і послуг. Сутність підприємництва на ринку товарів і послуг як сучасної форми діяльності в ринковій системі господарювання. Підприємницька ідея, типи, форми підприємств на ринку товарів і послуг. Характеристика основних форм об'єднань підприємницьких структур, їх суть, особливості формування. Законодавчо-правова база, значення та зміст інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Економіка та організація становлення підприємництва на ринку товарів і послуг. Функціональні стратегії підприємництва на ринку товарів і послуг...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com