Головна

Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова; за ред. В. М. Фецосова. - К.: Либідь, 1993. - 247 с.

Глава 1. ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ
§ 1. Фінанси в системі ринкових відносин.....5
§ 2. Механізм функціонування державних видатків.....13
§ 3. Державні доходи: методи мобілізації й особливості.....24
§ 4. Фінанси підприємств (об'єднань).....39
Глава 2. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА І ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
§ 1. Типи підприємств.....47
§ 2. Об'єднання підприємств. Холдинги.....56
§ 3. Система управління фінансами корпорацій.....61
Глава 3. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
§ 1. Структура фінансового ринку.....71
§ 2. Механізм ціноутворення на фінансовому ринку.....81
Глава 4. ЗВІТНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ
§ 1. Річні звіти.....93
§ 2. Баланс.....95
§ 3. Звіт про прибутки та збитки.....109
§ 4. Звіт про нерозподілений прибуток.....113
§ 5. Звіт про зміни фінансового стану.....114
Глава 5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ КОРПОРАЦІЙ
§ 1. Методи аналізу.....120
§ 2. Показники прибутковості.....125
§ 3. Показники ліквідності.....127
§ 4. Показники стабільності.....136
§ 5. Показники акціонерного капіталу.....140
§ 6, Оцінка фінансового стану фірми.....142
Глава 6. ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ
§ 1. Оборот капіталу.....154
§ 2. Рух фондів корпорації.....157
§ 3. Оцінка грошових потоків.....160
§ 4. Ризик і ціна капіталу. Теорії ризику.....169
§ 5. Методи оцінки загальної вартості інвестицій.....175
Глава 7. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ
§ 1. Розвиток теорій структури капіталу.....181
§ 2. Політика корпорацій щодо структури капіталу.....185
§ 3. Ризик і структура капіталу.....189
§ 4. Теоретичні засади дивідендної політики.....194
§ 5. Дивідендна політика.....198
Глава 8. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
§ 1. Фінансова стратегія фірми.....202
§ 2. Методи оперативного фінансового планування.....206
§ 3. Фінансовий план корпорації.....224
Список використаної літератури.....230
Короткий термінологічний словник.....231
Додатки
1. Теперішня вартість одного долара, що склалася на кінець n-го періоду.....236
2. Теперішня вартість одного долара ануїтету за період, що складається з n-ї кількості років, місяців та ін.....238
3. Майбутня вартість одного долара на кінець n-го періоду.....238
4. Майбутня вартість одного долара ануїтету за період, що складається з n-ї кількості років, місяців та ін.....240
5. Перші 50.....із 500 провідних промислових корпорацій світу.....242
Предметно-іменний покажчик.....246

Одержати книгу
"Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Лісовицький В. М. Історія економічних вчень. 2009: Економічна думка епохи древнього світу і середньовіччя. Економічні ідеї рабовласницьких держав Древньої Азії. Економічна думка Древньої Греції і Древнього Риму. Економічні ідеї середньовічних схоластів. Економічне вчення меркантилістів. Виникнення класичної школи в економічній науці. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної школи. В. Петті. Економічне вчення фізіократів. Економічна система А. Сміта. Економічне вчення Д. Рікардо. Еволюція класичної школи в першій половині XIX СТ. Криза економічної науки і необхідність вивчення більш конкретних форм господарського життя. Економічні теорії Ж. Б. Сея. Економічні ідеї Д. С Мілля. Критика класичної школи. Економічна концепція Т. Р. Мальтуса...
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Суть корпоративного управління й економічна роль господарських товариств. Суть і поняття корпоративного управління. Економічна природа корпоративного управління. Корпоративні права в системі управління. Суб'єкти корпоративного управління. Об'єкти корпоративного управління в Україні. Суть і економічна природа корпорації. Особливості державного корпоративного сектору. Структурні елементи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління. Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління. Основні риси сучасного корпоративного управління. Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління. Економічна роль господарських товариств. Суть господарських товариств...
Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника: Організація і прийоми роботи керівника. Робота керівника: техніка розподілу функцій. Основи розподілу функцій. Поєднання єдиноначальності і колегіальності. Делегування повноважень. Управління за відхиленнями. Принцип тиску знизу. Використання матричних структур. Створення комісій. Розподіл функцій між членами загального керівництва. Розробка положень про підрозділи. Розробка посадових інструкцій. Робота керівника з документами. Складання й оформлення організаційно-розпорядчих документів. Оформлення окремих видів документів. Оформлення копій, додатків і посилань. Робота з документами, що надходять. Робота з внутрішніми документами і тими, які відправляють...
Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Маркетинг і маркетингові дослідження. Маркетингові дослідження в структурі маркетингу. Сутність і практика організації маркетингових досліджень. Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень. Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції. Проблеми співвідношення маркетингу і маркетингових досліджень. Історія і практика організації маркетингових досліджень за кордоном і в Україні. Маркетингові дослідження та інформаційне забезпечення маркетингу. Маркетингова інформація, її види. Джерела маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система (МІС). Маркетингова розвідка: цілі, джерела і методи одержання інформації. Система маркетингових досліджень: методи і технології...
Сизоненко В. О. Підприємництво: Вступ до підприємництва. Підприємництво в ринковій системі господарювання. Загальна характеристика ринкової системи господарювання. Типи ринкових економічних систем. Сучасне розуміння підприємництва. Організація бізнесу і заснування фірми. Організаційно-правові форми підприємництва. Банківське обслуговування бізнесу. Маркетингові дослідження ринкового середовища. Формування підприємництва в процесі роздержавлення і приватизації власності. Реформування власності - основа формування суб'єктів підприємницької діяльності. Концепція роздержавлення і приватизації та механізм її реалізації. Фінансові аспекти приватизації. Оренда як форма роздержавлення власності. Особливості міжнародного підприємництва...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com