Головна

Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 132 с.

Вступ.....3
Тема 1. ЗМІСТ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....6
1.1. Управління маркетингом і маркетингове управління.....6
1.2. Процеси та операції в міжнародній маркетинговій діяльності.....8
1.3. Підходи до організації міжнародної маркетингової діяльності.....11
1.4. Рівні компетентності в міжнародній маркетинговій діяльності.....13
1.5. Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності.....14
1.6. Стандартні вимоги до менеджера з міжнародного маркетингу.....14
1.7. Коло обов'язків менеджера з міжнародного маркетингу.....15
1.8. Основні функції менеджерів з міжнародного маркетингу.....16
Тема 2. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....21
2.1. Мотиви міжнародної діяльності фірм.....21
2.2. Типи експортної поведінки фірм.....22
2.3. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації.....24
2.4. Підходи до визначення потенціалу міжнародної діяльності фірми.....26
2.5. Послідовність прийняття рішення про доцільність виходу фірми на зовнішній ринок.....32
Тема 3. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ.....37
3.1. Маркетингова інформаційна система міжнародного бізнесу.....37
3.2. Система маркетингової інформації в міжнародному бізнесі.....38
3.3. Внутрішня маркетингова інформація.....38
3.4. Моніторинг міжнародного бізнес-середовища.....40
3.5. Моніторинг міжнародного макросередовища (SLEPT- і PEST-аналіз).....42
3.6. Моніторинг міжнародного мікросередовища (цільового середовища).....46
3.6.1. Вивчення зарубіжних споживачів.....46
3.6.2. Дослідження конкурентів.....54
3.7. Організація міжнародного маркетингового дослідження.....57
3.8. Маркетингові дослідження зарубіжної фірми.....61
3.9. Структура маркетингового звіту.....65
3.10. Аудит міжнародного маркетингу.....67
Тема 4. РОЗРОБКА МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ.....71
4.1. Стратегічне управління.....71
4.2. Маркетингова стратегія.....73
4.3. Інструменти визначення маркетингових стратегій.....78
4.4. Стратегічні рішення з розробки міжнародної маркетингової стратегії.....81
4.5. Міжнародні маркетингові стратегії.....84
4.5.1. Загальні стратегії.....84
4.5.2. Стратегії географічної (регіональної) експансії.....84
4.5.3. Глобальні маркетингові стратегії.....85
4.5.4. Стратегії продукт - ринок.....86
4.5.5. Конкурентні стратегії.....86
Тема 5. МІЖНАРОДНЕ МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ.....90
5.1. Сутність міжнародного маркетингового планування.....90
5.2. Переваги та недоліки міжнародного маркетингового планування.....91
5.3. Принципи міжнародного маркетингового планування 93
5.4. Стратегічне та оперативне маркетингове планування.....96
5.5. Міжнародний маркетинговий план: сутність, види, зміст.....97
5.6. Планування елементів міжнародного маркетингового комплексу.....101
5.7. Ресурсне обґрунтування міжнародного маркетингового плану.....106
5.8. Коло рішень щодо організації міжнародного маркетингового планування.....112
5.9. Проблеми міжнародного маркетингового планування.....113
Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....118
6.1. Орієнтації у створенні організаційних структур управління міжнародним маркетингом.....118
6.2. Еволюція міжнародних організаційних структур.....119
6.3. Типи організаційних структур управління міжнародним маркетингом.....120
6.4. Чинники вибору адекватної організаційної структури управління міжнародною маркетинговою діяльністю.....125
6.5. Контроль міжнародної маркетингової діяльності.....126

Одержати книгу
"Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Підприємництво / За ред. В.Л. Подсолонко, Т.Л. Миронова: Теоретичні основи розвитку малого підприємництва в перехідній економіці України. Соціально-економічна суть малого підприємництва. Кількісно-якісні критерії визначення малих підприємств. Роль і місце малого підприємництва в економіці держави. Класифікація деструктивних факторів розвитку малого підприємництва в Україні. Організація і розвиток малого підприємництва. Проблеми створення і формування нового підприємства. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Управління функціонуванням і розвитком малого підприємства. Фінанси малих підприємств. Фінансування малого бізнесу. Оподаткування в малому бізнесі. Бухгалтерський облік у малому бізнесі...
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Фінансово-господарський контроль, його предмет і метод. Сутність, завдання і функції контролю. Форми й види фінансово-господарського контролю. Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі. Предмет фінансово-господарського контролю та його об'єкти. Метод і методичні прийоми фінансово-господарського контролю. Організація й методика контрольно-ревізійної роботи в умовах різних форм власності. Організація контрольно-ревізійної роботи, її стан і перспективи розвитку в умовах різних форм власності. Функції ревізійного апарату державної контрольно-ревізійної служби. Права, обов'язки і відповідальність ревізорів. Ревізія як одна з форм фінансово-господарського контролю, її види та характеристика...
Любунь О.С. Система банківського менеджменту: Фінансовий менеджмент у банку. Особливості менеджменту у банку. Основні функції фінансового менеджменту у банку. Фінансове планування у банку. Методи управління активами та пасивами у банку. Маркетинг у банку. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері. Маркетингові дослідження банківського ринку. Конкурентна позиція банку на ринку банківських послуг. Маркетингова стратегія банку по продажу банківських продуктів. Комунікації банківських продуктів та стимулювання їх збуту. Кредитування і контроль. Організація процесу кредитування. Сутність та форми кредитних відносин. Закономірність грошового обігу та розвиток банківської системи. Основні умови надання кредитів та їх види...
Калина А. В. Державне регулювання зайнятості: Історичні аспекти становлення і розвитку системи управління зайнятістю в Україні. Теоретико-методологічні проблеми зайнятості населення України на етапі ринкової трансформації економіки. Розвиток ринку праці та формування державної політики зайнятості. Стратегія регулювання зайнятості та інфраструктура ринку праці. Державна політика зайнятості населення, її регулювання та прогнозування. Механізм державного регулювання зайнятості населення та його складові. Законодавчо-правова складова регулювання зайнятості населення. Економічна складова механізму регулювання зайнятості населення. Соціальний аспект регулювання зайнятості населення. Адміністративно-організаційні напрями регулювання зайнятості в Україні...
Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси: Суть фінансів, їх функції і роль. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів. Загальна теорія фінансів: ретроспективний огляд проблеми. Фінанси як економічна категорія. Функції фінансів. Принципи та роль фінансів у ринковій економіці. Фінансова система. Зміст поняття "фінансова система", принципи щодо її організації. Будова фінансової системи України. Проблемні питання становлення і розвитку фінансової системи України. Фінансова політика та механізм її реалізації. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави. Фінансова політика на різних історичних етапах та її особливості в умовах переходу України до ринкових відносин. Фінансовий механізм та його роль...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com