Головна

Турило A.M., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 120 с.

ВСТУП.....4
РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність витрат.....6
РОЗДІЛ 2. Поняття та сутність управління.....11
РОЗДІЛ 3. Мета та складові системи управління витратами підприємства.....19
РОЗДІЛ 4. Методологічні засади визначення та обліку витрат.....23
РОЗДІЛ 5. Класифікація витрат.....32
РОЗДІЛ 6. Формування витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності.....36
РОЗДІЛ 7. Характеристика одноразових витрат.....42
РОЗДІЛ 8. Характеристика поточних витрат.....48
РОЗДІЛ 9. Методика розрахунку показників, необхідних для ефективного управління витратами.....64
РОЗДІЛ 10. Аналіз витрат.....80
РОЗДІЛ 11. Планування витрат.....87
РОЗДІЛ 12. Контроль витрат.....97
РОЗДІЛ 13. Способи підвищення ефективності витрат підприємства.....102
РОЗДІЛ 14. Оптимізація діяльності підприємства за критерієм витрат.....106
Список використаних джерел.....116

Одержати книгу
"Турило A.M. та ін. Управління витратами підприємства"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Основи організації фінансів підприємств. Суть і функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Основні принципи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність на підприємстві. Капітал підприємства і джерела його формування. Організаційно-правова форма підприємств та її вплив на формування капіталу. Капітал підприємства (товариства) і джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Основний капітал підприємства. Основний капітал підприємства і його складові. Матеріальні активи (основні засоби). Нематеріальні активи (об'єкти права). Довготермінові фінансові інвестиції. Амортизація не обігових активів та її використання. Інвестиційна діяльність підприємства...
Панчишин С. М. Макроекономіка: Макроекономіка як наука. Потреби й ресурси. Національна економіка та економічна система. Предмет та функції макроекономіки. Методологія макроекономіки. Модель кругопотоку. Основні макроекономічні показники. Показники обсягу національного виробництва. Показники рівня зайнятості. Показники рівня цін. Тема 3. Виробництво і розподіл національного доходу. Виробництво національного доходу. Функціональний розподіл національного доходу. Родинний розподіл національного доходу. Тема 4. Споживання та інвестиції. Споживання і заощадження. Моделі поведінки споживача. Інвестиції. Економічне зростання. Суть, фактори й типи економічного зростання. Неокласична модель економічного зростання: нагромадження капіталу...
Петренко С.Н. Контроллинг: Теоретические основы контроллинга. Сущность контроллинга, исторические аспекты его становления и развития в управлении экономикой. Контроллинг в системе управления предприятием. Оперативный контроллинг в управлении микроэкономикой. Классификация объектов контроллинга. Концепция ценообразования в управлении микроэкономикой. Организационное и информационное обеспечение контроллинга. Организационная структура предприятия, ориентированная на контроллинг. Информационное обеспечение контроллинга. Системы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. Управленческий учет в информационном обеспечении контроллинга. Оперативный контроллинг. Инструментарий контроллинга для управления предприятием...
Корж М. В. Маркетинг: Вступ до маркетингу. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу. Основні визначення маркетингу та їх класифікація. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво і підприємств, орієнтованих на збут. Сучасна концепція маркетингу. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу. Еволюція концепції маркетингу. Головні суб'єкти маркетингу. Зміст та характеристика маркетингу. Головні принципи, функції та методи маркетингу. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення. Принципи класифікації маркетингу. Система засобів маркетингу. Система маркетингу «5 Р». Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи...
Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін: Національні економіки у світовій економічній системі. Національна економіка як об'єкт світової економічної системи. Глобалізація сучасних міжнародних відносин та інтеграційні процеси у світовій економіці. Україна в міжнародних економічних зв'язках. Економічно розвинуті країни. Специфічні риси економіки розвинутих країн. Економіка Сполучених Штатів Америки. Економіка Японії. Економіка Федеративної Республіки Німеччини. Економіка Франції. Економіка Великої Британії. Економіка Італії. Економіка Канади. Країни з перехідною економікою. Економічні проблеми країн з перехідною економікою. Економіка Російської Федерації. Економіка Китайської Народної Республіки. Економіка Польщі. Країни, що розвиваються...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com