Головна

Кутырев Б. П. Стратегия социального развития коллектива: Теория и практика социального управления на предприятии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ниег 1990. - 166 с.

Введение.....3
Глава 1. Генезис социального управления трудовым коллективом.....11
1. Задачи социального управления.....15
2. Метод организации жизнедеятельности трудового коллектива - коллективный подряд.....24
3. Индивидуальное социальное развитие.....41
Глава 2. Сущность и содержание социального планирования.....52
1. Некоторые методологические посылки возникновения социального планирования.....54
2. Социально-экономические условия появления социального планирования.....57
Глава 3. Сущность стратегии социального управления.....567
1. Значение стратегии и тактики в социальном развитии.....68
2. Стратегия социального управления и текучесть рабочей силы.....80
3. Трудовая дисциплина с позиций стратегии социального управления.....91
Глава 4. Методические вопросы планирования социального развития трудового коллектива.....99
1. Диагноз проблем социального развития.....
2. Сценарии прошлого и будущего.....5115
3. Дерево целей социального развития.....125
4. Программы социального развития.....132
5. Контроль мероприятий плана социального развития.....141
Заключение.....158
Приложение. Анкета самооценки процесса формулировки стратегии.....160

Одержати книгу
"Кутырев Б. П. Стратегия социального развития коллектива"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника: Організація і прийоми роботи керівника. Робота керівника: техніка розподілу функцій. Основи розподілу функцій. Поєднання єдиноначальності і колегіальності. Делегування повноважень. Управління за відхиленнями. Принцип тиску знизу. Використання матричних структур. Створення комісій. Розподіл функцій між членами загального керівництва. Розробка положень про підрозділи. Розробка посадових інструкцій. Робота керівника з документами. Складання й оформлення організаційно-розпорядчих документів. Оформлення окремих видів документів. Оформлення копій, додатків і посилань. Робота з документами, що надходять. Робота з внутрішніми документами і тими, які відправляють...
Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Суть і зміст маркетингу. Розуміння предмету маркетингу. Принципи, завдання та функції маркетингу. Система засобів маркетингу та його структура. Основні поняття маркетингу. Види маркетингу. Суть маркетингового менеджменту. Розуміння маркетингового менеджменту. Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Процес маркетингового менеджменту. Маркетингові дослідження. Суть і зміст маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. Методи збирання первинної інформації. Дослідження навколишнього середовища маркетингу. Дослідження поведінки споживачів. Дослідження поведінки споживачів у промисловому маркетингу. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів...
Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф. М. Рудича: Політична модернізація: теоретико-методологічний аспект. Україна в геополітичному контексті. Геополітика як наука. Наукові школи геополітики. Геополітичне майбутнє Росії. Україна в новому геополітичному просторі. Відносини України з європейськими та євроатлантичними структурами. Зовнішня політика України: інтереси і пріоритети. Держави центральної та східної європи - Україна: аспекти політичних відносин. Україна - Росія - Білорусь: варіанти політичної модернізації. Україна - Молдова: політичне співробітництво. Україна - держави Балтії: розвиток політичних відносин. Трансформація парламентаризму в Україні і державах Центральної і Східної Європи...
Мочерний С.В. Політична економія: Предмет і метод політичної економії. Становлення і розвиток політичної економії. Предмет політичної економії. Закони і категорії політичної економії. Метод політичної економії. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук. Загальні засади економічного розвитку. Виробництво. Економічні потреби та інтереси. Безпосереднє виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості і потреби суспільства. Економічні потреби та закони їхнього розвитку. Економічні інтереси, їхня структура та суперечності. Економічна система суспільства. Сутність економічної системи та її матеріальна основа. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва...
Васюренко О.В. Банківські операції: Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції. Особливості функціонування сучасних банківських систем. Становлення та розвиток банківської системи України. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку України. Організаційно-правові основи функціонування НБУ. Функції та операції НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Особливості побудови плану рахунків НБУ. Порядок створення й організація діяльності комерційних банків. Види й операції комерційних банків. Порядок створення та реєстрації комерційних банків. Ліцензування комерційних банків. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази. Власні ресурси комерційного банку...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com