Головна

Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 412 с.

Вступ.....9
1. СКЛАД МОДУЛІВ КУРСУ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ», РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ЇХ ЗАСВОЄННЯ, ТЕРМІНИ КОНТРОЛЮ.....11
2. ЗМІСТ КУРСУ ЗА ТЕМАМИ.....15
3. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНИЙ КУРС.....21
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ.....21
Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування.....21
1.1. Сутність соціального страхування.....21
1.2. Функції соціального страхування.....27
1.3. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування.....28
1.4. Суб'єкти й об'єкти соціального страхування.....30
1.5. Принципи соціального страхування.....30
1.6. Система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи і джерела фінансування соціальних гарантій, індексація.....32
1.6.1. Система соціальних гарантій населенню.....32
1.6.2. Державні соціальні стандарти і нормативи.....38
1.6.3. Державний моніторинг у сфері соціального страхування.....43
1.6.4. Індексація у системі соціального захисту.....44
Тема 2. Становлення і розвиток соціального страхування.....47
2.1. Етапи розвитку системи соціального страхування.....47
2.1.1. Етапи реформування системи соціального страхування в Україні.....47
2.1.2. Етапність становлення Пенсійного фонду України.....48
2.2. Загальні поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування.....49
2.3. Особливості систем соціального страхування у розвинутих країнах.....51
Тема 3. Державне регулювання соціального страхування.....57
3.1. Загальні положення про нагляд та контроль у системі соціального страхування.....57
3.1.1. Організація державного нагляду.....57
3.1.2. Організація управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.....58
3.1.3. Характеристика платників зборів на загальнообов'язкового державного соціального страхування.....60
3.2. Соціальні послуги та їх матеріальне забезпечення.....62
3.2.1. Розмір матеріальної допомоги.....64
3.2.2. Особливості обчислення матеріальної допомоги.....65
3.2.3. Види державної допомоги.....67
3.3. Органи нагляду та контролю в системі державного пенсійного забезпечення.....72
3.4. Органи нагляду та контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення.....76
3.5. Державне регулювання рівня та якості життя населення.....77
Тема 4. Управління коштами соціального страхування.....80
4.1. Особливості фінансування соціальної сфери.....80
4.2. Формування джерел надходження у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.....85
4.3. Джерела надходжень у Фонд соціального страхування від нещасних випадків.....89
4.4. Характеристика загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.....91
4.5. Управління коштами Пенсійного Фонду України.....96
4.5.1. Джерела надходження у Пенсійний фонд України.....96
4.5.2. Напрямки використання коштів Пенсійного фонду України.....98
4.6. Доходи і витрати недержавних пенсійних фондів.....101
4.7. Нетрадиційні джерела фінансування соціальної сфери.....104
4. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА МОДУЛЕМ І.....107
4.1. Завдання для перевірки знань.....107
4.2. Теми рефератів.....108
4.3. Тести для перевірки знань.....109
4.4. Ситуаційні задачі.....114
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ.....117
Тема 5. Страхування тимчасової втрати працездатності.....117
5.1. Загальна характеристика Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності.....117
5.2. Напрямки використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.....118
5.3. Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.....127
Тема 6. Медичне страхування.....132
6.1. Економічна необхідність медичного страхування.....132
6.2. Форми медичного страхування та їхні організаційні основи.....133
6.2.1. Обов'язкове медичне страхування.....134
6.2.2. Добровільне медичне страхування.....140
6.3. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні та шляхи його поліпшення.....146
6.3.1. Загальний підхід до побудови системи медичного страхування.....146
6.3.2. Принципові підходи до створення механізму функціонування медичного страхування.....151
6.3.3. Концептуальний підхід до реформування системи організації охорони здоров'я.....153
Тема 7. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.....162
7.1. Сутність страхування від нещасних випадків.....162
7.1.1. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві.....162
7.1.2. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків.....164
7.1.3. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.....167
7.2. Соціальні виплати Фонду соціального страхування від нещасних випадків.....175
Тема 8. Страхування на випадок безробіття.....184
8.1. Характеристика сучасного стану ринку праці в Україні.....184
8.2. Сутність та види соціального страхування на випадок безробіття.....190
8.2.1. Характеристика соціального страхування на випадок безробіття.....190
8.2.2. Види допомоги з безробіття.....193
8.3. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.....199
8.4. Перерахування страхових внесків до Фонду, облік та звітність платників страхових внесків.....208
8.5. Управління страхуванням на випадок безробіття через Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.....209
8.6. Тенденції розвитку системи обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.....217
Тема 9. Державне пенсійне страхування.....225
9.1. Сутність пенсійного страхування.....225
9.2. Порядок обчислення пенсій.....226
9.3. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників.....230
9.4. Оцінка рівня пенсійного забезпечення.....233
9.5. Завдання Пенсійного фонду України.....239
9.6. Реформування системи пенсійного забезпечення.....240
9.6.1. Досвід реформування пенсійної системи Польщі.....240
9.6.2. Пенсійна реформа в Україні.....243
Тема 10. Недержавне пенсійне страхування.....254
10.1. Недержавне пенсійне страхування.....254
10.1.1. Сутність недержавного пенсійного страхування.....254
10.1.2. Асоціації недержавних пенсійних фондів.....259
10.1.3. Договір про недержавне пенсійне страхування.....261
10.1.4. Стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення.....262
10.1.4.1. Загальний рівень організації недержавних пенсійних фондів.....262
10.1.4.2. Діяльність недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ.....263
10.1.5. Зарубіжний досвід недержавного пенсійного страхування.....264
Тема 11. Зарубіжний досвід соціального страхування.....267
11.1. Огляд систем соціального страхування зарубіжних країн.....267
11.2. Проблеми розвитку системи соціального страхування за кордоном та в Україні.....274
11.3. Зарубіжний досвід медичного страхування.....278
11.3.1. Організація обов'язкового медичного страхування.....278
11.3.2. Особливості складання договору «асистанс».....282
11.4. Медичне страхування в країнах світу.....284
11.4.1. Організація національних систем охорони здоров'я.....284
11.4.2. Особливості медичного страхування у Німеччині.....285
11.4.3. Медичне страхування у Франції.....288
11.4.4. Особливості бюджетної системи охорони здоров'я у Швеції.....289
11.4.5. Особливості системи охорони здоров'я у Великій Британії.....290
11.5. Світовий досвід страхування на випадок безробіття.....291
11.5.1. Добровільне страхування від безробіття.....291
11.5.2. Страхування від безробіття у Швеції.....291
11.5.3. Страхування від безробіття в інших країнах світу.....294
5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА МОДУЛЕМ ІІ.....296
5.1. Завдання для перевірки знань.....296
5.2. Теми рефератів.....298
5.3. Тести для перевірки знань.....299
5.4. Ситуаційні задачі.....319
Висновки.....331
Рекомендована та використана література.....333
Предметний покажчик.....345
Додатки.....348
Додаток А. Закон України «Про соціальні послуги».....348
Додаток Б. Структура фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування України.....358
Додаток В. Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».....362
Додаток Д. Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат.....364
Додаток Ж. Порядок підвищення розміру пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (1058-15) у зв'язку із збільшення середньої заробітної плати.....379
Додаток З. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.....384
Додаток К. Постанова КМУ «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян».....397
Додаток Л. Показники середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за 1958-1991 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (1058-15).....399
Додаток М. Окремі показники виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2006 рік.....401
Додаток Н. Постанова Кабінету міністрів України: Питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми.....404
Додаток О. Зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (1751-2001-п) та від 24 лютого 2003 р. № 250 (250-2003-п).....405

Одержати книгу
"Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Кочетков В.М., Омельченко О.В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Теоретичні засади аналізу банківської діяльності. Поняття, знання і види аналізу банківської діяльності. Предмет, зміст і методичні принципи аналізу банківської діяльності. Методика аналізу банківської діяльності і джерела аналітичної інформації. Методичні основи аналізу банківської діяльності. Методичні основи аналізу власних і залучених коштів банку. Методичні основи аналізу активів банку. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості банку. Методичні основи аналізу ліквідності і платоспроможності банку. Узагальнена оцінка фінансового стану комерційних банків на основі системи CAMEL. Загальні положення. Аналіз капіталу банку. Аналіз якості активів банку...
Фінансово-економічний аналіз / Під ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара: Теоретичні основи економічного аналізу. Науково-методологічні та історичні засади розвитку економічного аналізу. Економічний аналіз як наукове дослідження. Зміст, мета та завдання економічного аналізу. Предмет економічного аналізу та його особливості в умовах становлення ринкових відносин. Метод економічного аналізу і його характеристики. Система прийомів економічного аналізу. Основні та спеціальні прийоми економічного аналізу. Прийоми детермінованого аналізу. Технічні прийоми економічного аналізу. Евристичні прийоми економічного аналізу. Застосування економіко-математичних прийомів аналізу. Методика системного економічного аналізу. Системний підхід до економічного аналізу...
Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Основи теорії місцевих фінансів. Вчення про місцеві фінанси. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини появи їх. Місцеві фінанси як система. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. Поняття територіальний колектив та його роль. Функції територіальної громади, її роль і правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади...
Лісовицький В. М. Історія економічних вчень. 2009: Економічна думка епохи древнього світу і середньовіччя. Економічні ідеї рабовласницьких держав Древньої Азії. Економічна думка Древньої Греції і Древнього Риму. Економічні ідеї середньовічних схоластів. Економічне вчення меркантилістів. Виникнення класичної школи в економічній науці. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної школи. В. Петті. Економічне вчення фізіократів. Економічна система А. Сміта. Економічне вчення Д. Рікардо. Еволюція класичної школи в першій половині XIX СТ. Криза економічної науки і необхідність вивчення більш конкретних форм господарського життя. Економічні теорії Ж. Б. Сея. Економічні ідеї Д. С Мілля. Критика класичної школи. Економічна концепція Т. Р. Мальтуса...
Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Теоретичні засади стратегічного менеджменту. Стратегічне управління та його роль у діяльності організації. Концептуальні підходи до управління організацією. Переваги стратегічного підходу до управління. Складові системи стратегічного управління. Діагностика зовнішнього середовища організації. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Методики діагностики галузі. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером). Аналіз поведінки фірм-конкурентів. Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив. Оцінка впливу споживачів...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com