Головна

Любунь О.С. Система банківського менеджменту: Навчальний посібник. - К.: Кондор. - 2006. - 356 с.

Розділ 1. Фінансовий менеджмент у банку.....7
1.1. Особливості менеджменту у банку.....7
1.2. Основні функції фінансового менеджменту у банку.....16
1.3. Фінансове планування у банку.....24
1.4. Методи управління активами та пасивами у банку.....31
Розділ 2. Маркетинг у банку.....38
2.1. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері.....38
2.2. Маркетингові дослідження банківського ринку.....41
2.3. Конкурентна позиція банку на ринку банківських послуг.....44
2.4. Маркетингова стратегія банку по продажу банківських продуктів.....50
2.5. Комунікації банківських продуктів та стимулювання їх збуту....54
Розділ 3. Кредитування і контроль.....62
3.1. Організація процесу кредитування.....62
3.1.1. Сутність та форми кредитних відносин.....62
3.1.2. Закономірність грошового обігу та розвиток банківської системи.....80
3.1.3. Основні умови надання кредитів та їх види.....91
3.1.4. Етапи процесу кредитування.....96
3.1.5. Критерії класифікації кредитних операцій.....104
3.1.6. Проблемні позики та засоби реструктуризації безнадійних кредитів.....123
3.2. Аналіз банківської діяльності.....131
3.2.1. Предмет та методи аналізу діяльності банку.....131
3.2.2. Аналіз грошових ресурсів банку.....142
3.2.3. Аналіз кредитних операцій у банку.....152
3.2.4. Аналіз операцій банку з цінними паперами.....170
3.2.5. Аналіз фінансових результатів банку.....179
3.3. Управління банківськими ризиками.....192
3.3.1. Основні причини виникнення банківських ризиків.....192
3.3.2. Основи управління банківськими ризиками.....195
3.3.3. Види кредитних ризиків у банку.....206
3.3.4. Кількісний аналіз кредитного ризику у банку та методи його зниження.....207
3.3.5. Порядок розрахунку резервів під кредитні ризики.....213
Розділ 4. Проектне фінансування банками.....218
4.1. Основні принципи надання банківських послуг у сфері інноваційної діяльності.....218
4.2. Розробка та впровадження інноваційних проектів.....219
4.3. Банківські методи фінансування інноваційних проектів.....225
Розділ 5. Платіжні системи.....229
5.1. Організація міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП) НБУ.....229
5.2. Національна система масових електронних платежів.....248
5.3. Напрями розвитку ринку пластикових карток в Україні.....252
5.4. Здійснення електронних платежів за допомогою пластикових карток.....254
5.5. Оцінка ефективності платіжних карток у системі електронних платежів.....265
Розділ 6. Центральний банк та його регулююча функція.....275
6.1. Основні функції НБУ як центрального банку країни.....275
6.2. Механізм регулювання грошово-кредитної політики НБУ.....281
6.3. Основні принципи побудови системи банківського нагляду та регулювання в Україні.....304
6.4. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків.....312
6.5. Фінансова перевірка НБУ діяльності банків.....325
6.6. Основні принципи фінансового моніторингу у банку.....345

Одержати книгу
"Любунь О.С. Система банківського менеджменту"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Фінансово-економічний аналіз / Під ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара: Теоретичні основи економічного аналізу. Науково-методологічні та історичні засади розвитку економічного аналізу. Економічний аналіз як наукове дослідження. Зміст, мета та завдання економічного аналізу. Предмет економічного аналізу та його особливості в умовах становлення ринкових відносин. Метод економічного аналізу і його характеристики. Система прийомів економічного аналізу. Основні та спеціальні прийоми економічного аналізу. Прийоми детермінованого аналізу. Технічні прийоми економічного аналізу. Евристичні прийоми економічного аналізу. Застосування економіко-математичних прийомів аналізу. Методика системного економічного аналізу. Системний підхід до економічного аналізу...
Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Формування науки про місцеві фінанси. Становлення системи місцевих фінансів. Система місцевих фінансів та їх роль в економічній системі держави. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови її ефективного функціонування. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями. Функція територіальної громади, її роль та правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Виконання бюджетної політики на місцевому рівні. Основи бюджетної системи України. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави...
Верхоглядова Н.І. та ін. Основи ціноутворення: Політика цін та її мета. Ціна в комплексі комерційних засобів. Вплив політики цін на діяльність підприємства. Довгострокові цілі політики цін. Державне регулювання цін в Україні. Фактори, що впливають на ціноутворення. Кон'юнктура ринку і кон'юнктуроутворюючі фактори. Ціна і канали руху товарів. Урядові заходи пов'язані з ціноутворенням. Конкуренція як один із факторів ціноутворення. Вплив держави на ціноутворення. Вплив витрат на встановлення цін. Стратегія ціноутворення. Довгострокові наслідки прийняття рішень. Розробка стратегії ціноутворення. Види цінових стратегій підприємства. Цінові лінії. Вплив ціни на реалізацію товарів і прибуток. Основні види цін, їх склад і структура...
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Суть корпоративного управління й економічна роль господарських товариств. Суть і поняття корпоративного управління. Економічна природа корпоративного управління. Корпоративні права в системі управління. Суб'єкти корпоративного управління. Об'єкти корпоративного управління в Україні. Суть і економічна природа корпорації. Особливості державного корпоративного сектору. Структурні елементи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління. Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління. Основні риси сучасного корпоративного управління. Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління. Економічна роль господарських товариств. Суть господарських товариств...
Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Основи управління проектами. Проект і специфіка проектної діяльності. Управління проектами. Фази життєвого циклу проекту. Структура і оточення проекту. Учасники проекту. Ефективність проекту. Розробка концепції проекту. Структура проектного аналізу. Сутність проектного аналізу. Розробка та планування проекту. Планування реалізації проекту. Розробка проектно-кошторисної документації. Матеріально-технічна підготовка проекту. Фінансування, кошторис і бюджет проекту. Фінансування проекту. Розробка кошторису проекту. Розробка бюджету проекту. Проектна діяльність як сфера високого ризику. Проектні ризики та їх класифікація. Типові ризики проекту. Основні принципи управління проектними ризиками...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com