Головна

Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 373 с.

Вступ.....9
Частина І. СТРАТЕГИ ПАБЛІК РИЛЕЙІІШЗ.....12
Глава 1. Основні поняття паблік рилейшнз.....12
Глава 2. Основні процеси паблік рилейнгаз.....32
2.1. Просування корпоративного іміджу.....40
2.2. Прес-реліз.....40
2.3. Презентація.....41
Глава 3. Політичні паблік рилейшнз.....45
Глава 4. Урядові паблік рилейшнз.....77
4.1. "Філософія" урядових ПР.....77
4.2. Конкретні завдання в рамках урядових ПР і шляхи розв'язання подібних завдань на Заході.....89
4.3. Принципи комунікації, що лежать в основі урядових ПР.....101
4.4. Історичні паралелі.....107
Глава 5. Фінансові паблік рилейшжз.....118
Глава 6. Кризові паблік рилейшнз.....139
Глава 7. Паблік рилейшнз для бізнесу.....157
Глава 8. Паблік рилейшнз силових структур і спецслужб.....167
Глава 9. Паблік рилейшнз для атомних станцій.....195
9.1. Катастрофи в минулому і сьогодні.....196
9.2. Стереотипи в структурі громадської думки.....197
9.3. Плюси/мінуси нинішньої політики в галузі ПР.....199
9.4. Слабкі місця в інформуванні.....200
9.5. Цільова аудиторія та її характеристики.....201
9.6. Рекомендації.....202
Глава 10. Міжнародні паблік рилейшнз.....206
Частина II. ТАКТИКИ ПАБЛІК РИЛЕЙІИНЗ.....216
Глава 11. Чутки в структурі суспільної думки.....216
Глава 12. Вирішення деяких соціальних проблем методами паблік рилейшнз.....225
12.1. Роль фактора оптимізму/песимізму в сучасному світі.....226
12.2. Роль фактора оптимізму/песимізму в історії.....228
12.3. Методи виведення людини зі стану песимізму.....230
12.4. Можливості подолання песимізму засобами телебачення.....232
12.5. Міфічний рівень масової свідомості в аспекті оптимізму/песимізму.....235
Глава 13. ПР і супутні науки.....240
Глава 14. ПР: know-how.....253
Глава 15. Масова людина: психологічні й комунікативні особливості.....267
Глава 16. Лобіювання.....278
Глава 17. Стратегічні комунікації.....289
Глава 18. ПР як теорія непрямого комунікативного впливу.....304
Глава 19. Орієнтовані комунікації.....315
Глава 20. Комунікації виразності.....322
Глава 21. Типи комунікації для мети ПР.....329
Глава 22. Комунікативний базис сучасних виборчих кампаній.....342
Глава 23. Із історії ПР.....355
Висновки.....372

Одержати книгу
"Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Система маркетинговых коммуникаций. Роль и место системы маркетинговых коммуникаций (СМК) в комплексе маркетинга. Основные средства маркетинговых коммуникаций. Реклама как элемент СМК. Коммерческая пропаганда. Стимулирование сбыта. Личная продажа. Участие фирмы в выставках и ярмарках. Основные типы ярмарок и выставок. Процесс организации выставки. Процесс участия фирмы в работе выставки. Спонсорство. Коммуникационные цели спонсорства. Спонсорство в области спорта. Спонсорство в области культуры. Спонсорство в социальной сфере. Фирменный стиль (ФС). Основные элементы фирменного стиля. Разработка товарного знака. Факторы, определяющие структуру СМК. Коммуникационные характеристики и средства рекламы...
Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг: Соціально-економічна основа економіки підприємництва на ринку товарів і послуг. Підприємництво та підприємства на ринку товарів і послуг. Сутність підприємництва на ринку товарів і послуг як сучасної форми діяльності в ринковій системі господарювання. Підприємницька ідея, типи, форми підприємств на ринку товарів і послуг. Характеристика основних форм об'єднань підприємницьких структур, їх суть, особливості формування. Законодавчо-правова база, значення та зміст інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Економіка та організація становлення підприємництва на ринку товарів і послуг. Функціональні стратегії підприємництва на ринку товарів і послуг...
Германчук П.К. та ін. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: Функціонування системи державного фінансового контролю. Поняття і суть державного фінансового контролю. Основні етапи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні. Види, форми і методи контролю, їх класифікація і характеристика. Класифікація державного фінансового контролю за суб'єктами його здійснення. Проблеми і перспективи розвитку системи державного фінансового контролю. Світовий досвід організації державного фінансового контролю. Становлення і сучасний стан розвитку державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Історичні передумови створення державної контрольно-ревізійної служби. Завдання, функції і права органів державної контрольно-ревізійної служби...
Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Вступ до банківської справи. Банківська система України. Сутність і функції банків та банківської системи. Особливості банківської діяльності в Україні. Функції Національного банку України. Комерційні банки України. Регулювання банківської діяльності в Україні. Коротка історія розвитку українських банків. Система банківського менеджменту. Особливості менеджменту в банківській сфері. Підприємницьке середовище, банківський менеджмент і маркетинг. Функціональний і предметний підходи у банківському менеджменті. Управління банком - центральна ланка банківського менеджменту. Банківський менеджмент в умовах перехідної економіки. Управління банком в умовах економічної кризи. Організація банківської діяльності...
Шило В.П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу в системі важнів управління підприємством. Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу. Види аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналіз показників фінансової звітності підприємства. Сутність, завдання аналізу фінансової звітності і її удосконалення. Аналіз показників форми № 1 "Баланс". Аналіз показників форми №2 "Звіт про фінансові результати"...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com