Головна

Захарчин Г. М. Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність: навч. посіб. / Г. М. Захарчин, О. В. Юринець. - К. : Знання, 2011. - 254 с.

ПЕРЕДМОВА.....5
Розділ 1. КУЛЬТУРА.....7
1.1. Культурологічний контекст вітчизняного підприємництва.....7
1.2. Мотивація підприємницької діяльності.....26
1.3. Синтез культури та відповідальності у підприємництві.....32
Питання для підготовки та самоконтролю.....41
Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ.....42
2.1. Алгоритм започаткування підприємницької діяльності.....42
2.2. Організація функціонування суб'єктів підприємництва.....77
2.2.1. Звітність приватного підприємця - фізичної особи.....77
2.2.2. Заповнення платіжного документа (платіжного доручення).....86
2.2.3. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат фізичними особами - платниками Єдиного податку.....93
2.2.4. Ресурсне забезпечення підприємництва.....97
2.2.5. Фінансова інформація про підприємництво.....105
Питання для підготовки та самоконтролю.....122
Розділ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....124
3.1. Економічна свобода та відповідальність у сфері підприємництва.....124
3.2. Юридична відповідальність у сфері підприємництва.....132
3.3. Соціально-етична відповідальність у сфері підприємництва.....147
Питання для підготовки та самоконтролю.....165
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 2.....166
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....174
ДОДАТКИ.....180

Одержати книгу
"Захарчин Г. М. Основи підприємництва"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Мочерний С.В. Політична економія: Предмет і метод політичної економії. Становлення і розвиток політичної економії. Предмет політичної економії. Закони і категорії політичної економії. Метод політичної економії. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук. Загальні засади економічного розвитку. Виробництво. Економічні потреби та інтереси. Безпосереднє виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості і потреби суспільства. Економічні потреби та закони їхнього розвитку. Економічні інтереси, їхня структура та суперечності. Економічна система суспільства. Сутність економічної системи та її матеріальна основа. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва...
Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Професія бухгалтера в Україні. Історія бухгалтерського обліку. Загальні питання історії бухгалтерського обліку. Історія бухгалтерського обліку Росії та України. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в сучасний період. Як оволодіти тайнами професії бухгалтера, аудитора, менеджера. Установка на навчання. Психофізіологічні основи розумової діяльності. Динаміка працездатності. Навички та вміння. Процеси переробки інформації людиною. Раціоналізація праці та зниження затрат робочого часу в обліковому процесі. Поняття та основні елементи наукової організацій праці. Розробка раціональних форм розподілу і кооперації праці. Покращення організації і обслуговування робочих місць...
Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Р. Л. Хом'яка: Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: його суть і основи організації. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку. Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Принципи бухгалтерського обліку. Облікові вимірники. Предмет та метод бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення балансу та його будова. Зміни у балансі, зумовлені господарськими операціями. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх види та будова. Подвійний запис, його суть та значення. Синтетичні та аналітичні рахунки...
Романенко О. Р. Фінанси. 2009: Суть фінансів, їх функції і роль. Предмет фінансової науки. Історичний характер фінансів, їх генезис. Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль фінансів. Фінансова система. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. Організаційні основи функціонування фінансової системи. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави. Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Фінансові важелі. Правові засади організації фінансових відносин. Фінанси господарських суб'єктів. Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Фінанси комерційних підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела...
Федоренко В. Г. Інвестознавство: Поняття інвестицій та інвестиційного менеджменту. Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Основні поняття інвестиційної діяльності. Управління інвестиційною діяльністю. Важелі інвестиційної діяльності. Функції управління інвестиційною діяльністю. Структура фінансового аналізу підприємства. Інвестиційний процес. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами. Стадії інвестиційного процесу. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні. Перспективні напрями інвестиційної стратегії. Основні напрями інвестиційної стратегії. Планування та контроль капіталовкладень. Досвід класифікації капіталовкладень в економічно розвинених країнах...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com