Головна

Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. - К.: Знан-ня-Прес, 2002. - 317 с.

Передмова.....7
Розділ І. СУТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Й ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.....9
Тема 1. Суть і поняття корпоративного управління.....9
1.1. Економічна природа корпоративного управління.....9
1.1.1. Корпоративні права в системі управління.....9
1.1.2. Суб'єкти корпоративного управління.....11
1.2. Об'єкти корпоративного управління в Україні.....14
1.2.1. Суть і економічна природа корпорації.....14
1.2.2. Особливості державного корпоративного сектору.....16
1.3. Структурні елементи корпоративного управління.....19
1.3.1. Зовнішня сфера корпоративного управління.....19
1.3.2. Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління.....20
1.3.3. Основні риси сучасного корпоративного управління.....22
Тема 2. Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління.....25
2.1. Економічна роль господарських товариств.....25
2.1.1. Суть господарських товариств і умови їх виникнення.....25
2.1.2. Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типу.....26
2.2. Загальна характеристика господарських товариств.....28
2.2.1. Основні види господарських товариств в Україні.....28
2.2.2. Особливості установчих документів.....30
2.2.3. Порядок створення господарських товариств.....31
2.2.4. Учасники і їх права.....32
2.2.5. Зобов'язання учасників господарських товариств.....33
2.3. Господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу.....34
2.3.1. Господарські товариства корпоративного типу.....34
2.3.2. Некорпоративні господарські товариства.....37
Тема 3. Акціонерні товариства: суть і види.....45
3.1. Відкриті і закриті акціонерні товариства.....45
3.1.1. Особливості виникнення акціонерних товариств.....45
3.1.2. Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств.....47
3.1.3. Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного управління.....49
3.2. Управління створенням акціонерних товариств.....51
3.2.1. Необхідність випуску цінних паперів.....51
3.2.2. Проведення підписки.....53
3.2.3. Установчі збори - початок формування внутрішньофірмової системи корпоративного управління.....57
3.3. Особливості формування акціонерного сектору в Україні.....59
3.3.1. Основні шляхи створення акціонерного капіталу.....59
3.3.2 Держава як суб'єкт власності в акціонерному капіталі.....60
Тема 4. Управління капіталом у корпораціях.....62
4.1. Форми корпоративного капіталу.....62
4.1.1. Поняття корпоративної власності.....62
4.1.2. Економічна роль статутного фонду.....64
4.1.3. Способи формування капіталу акціонерного товариства.....66
4.1.4. Вплив відносин власності на повноваження учасників і контроль у товаристві.....68
4.2. Обіг корпоративних цінних паперів як об'єкт управління.....72
4.2.1. Суть корпоративних цінних паперів в Україні.....72
4.2.2. Акції, їх види і особливості обігу.....73
Розділ II. ЗОВНІШНЯ СФЕРА КОРПОРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....77
Тема 5. Державне регулювання корпоративного сектору.....77
5.1. Основні напрями державного регулювання акціонерного капіталу.....77
5.1.1. Організаційно-управлінська база функціонування корпорацій 77
5.1.2. Форми державного регулювання ринку цінних паперів.....79
5.2. Органи державного регулювання корпоративного сектору.....81
5.2.1. Роль і функції Комісії з цінних паперів та фондового ринку.....81
5.2.2. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі.....83
5.3. Управління державними корпоративними правами.....86
5.3.1. Нормативна база функціонування державного корпоративного сектору.....86
5.3.2. Суб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами.....88
5.3.3. Уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правами.....90
Тема 6. Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні.....93
6.1. Суть депозитарної системи.....93
6.1.1. Корпоративні цінні папери як об'єкт депозитарного регулювання.....93
6.1.2. Структура депозитарної системи в Україні.....95
6.2. Види депозитарної діяльності та її суб'єкти.....97
6.2.1. Депозитарії та зберігачі цінних паперів.....97
6.2.2. Ведення реєстрів власників іменних акцій.....98
6.2.3. Організація зберігання й обігу цінних паперів.....100
6.2.4. Особливості електронного обігу цінних паперів.....102
6.3. Особливості переходу власності на корпоративні права 103
6.3.1. Перехід і реалізація права власності на цінні папери.....103
6.3.2. Кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.....104
Тема 7. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках.....108
7.1. Суть управління рухом акцій.....108
7.1.1. Основи управління цінними паперами на первинному і вторинному ринках.....108
7.1.2. Організація розміщення акцій.....109
7.1.3. Особливості інформування інвесторів.....111
7.2. Роль фондової біржі та систем позабіржової торгівлі в регулюванні руху акцій.....113
7.2.1. Поняття фондової біржі.....113
7.2.2. Організаційні засади функціонування фондової біржі.....115
7.2.3. Позабіржова торговельна система.....118
Тема 8. Фінансові посередники в системі корпоративного управління.....120
8.1. Економічна роль фінансового посередництва.....120
8.1.1. Суть фінансового посередництва і його функції.....120
8.1.2. Види фінансового посередництва.....121
8.1.3. Обмеження діяльності фінансових посередників.....123
8.1.4. Стан фінансового посередництва в корпоративному секторі України.....124
8.2. Основні організаційні форми фінансового посередництва.....125
8.2.1. Інвестиційна компанія.....125
8.2.2. Інвестиційні фонди.....127
8.2.3. Довірчі товариства.....130
Розділ III. ВНУТРІШНЯ СФЕРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ.....133
Тема 9. Загальні організаційні засади корпоративного управління.....133
9.1. Загальна система управління в акціонерних товариствах.....133
9.1.1. Основні чинники впливу на систему управління.....133
9.1.2. Структура управління акціонерним товариством.....134
9.2. Роль загальних зборів в управлінні корпорацією.....136
9.2.1. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій.....136
9.2.2. Організаційні засади проведення загальних зборів.....138
9.2.3. Компетенція загальних зборів.....141
9.3. Організаційно-функціональна структура управління акціонерним товариством у період між загальними зборами.....143
9.3.1. Роль і функції ради акціонерного товариства.....143
9.3.2. Виконавчі органи в акціонерних товариствах.....145
9.3.3. Ревізійні органи.....147
9.3.4. Особливості організаційної структури управління в товариствах з обмеженою відповідальністю.....148
Тема 10. Внутрішньокорпоративна система управління.....152
10.1. Побудова цілісної системи Внутрішньокорпоративного управління.....152
10.1.1. Методологія створення Внутрішньокорпоративної сис-теми управління.....152
10.1.2. Особливості затвердження Внутрішньокорпоративних управлінських документів.....154
10.1.3. Внутрішньокорпоративні документи для проведення зборів.....155
10.2. Відносини учасників.....157
10.2.1. Регулювання основних організаційно-економічних відносин.....157
10.2.2. Інтелектуальна власність у корпорації.....159
10.2.3. Заохочення і відповідальність менеджерів.....161
10.3. Регулювання господарсько-організаційних структур корпорації.....164
10.3.1. Особливості вибору організаційної структури.....164
10.3.2. Основні положення щодо організаційних структур.....166
Тема 11. Основні елементи регулювання господарської діяльності корпорації.....168
11.1. Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу.....168
11.1.1. Положення щодо цінних паперів.....168
11.1.2. Фонди акціонерного товариства.....170
11.2. Управління працею в корпорації.....173
11.2.1. Положення про персонал.....173
11.2.2. Внутрішній трудовий розпорядок.....174
11.2.3. Ознайомлення з інформацією. Комерційна таємниця.....176
11.2.4. Договірна робота в корпорації.....177
11.3. Регулювання доходів.....178
11.3.1. Форми розподілу прибутків.....178
11.3.2. Форми оплати праці.....180
11.3.3. Інші види стимулювання працівників.....182
Тема 12. Антикризове корпоративне управління.....185
12.1. Суть антикризового управління.....185
12.1.1. Необхідність антикризового управління.....185
12.1.2. Визначення кризового стану підприємства.....186
12.1.3. Основні поняття антикризового управління.....188
12.2. Заходи з антикризового управління.....189
12.2.1. Основні підходи до комплексного аналізу стану підприємства.....189
12.2.2. Програми антикризових заходів.....191
12.2.3. Реструктуризація в системі антикризового управління 194
12.2.4. Банкрутство і санація підприємств.....196
Додатки.....199
Список рекомендованої літератури.....315

Одержати книгу
"Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності: Місце і роль раціоналізації трудової діяльності у розвитку теорії та практики організації праці. Сутність та структура трудової діяльності. Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності. Основні поняття про право інтелектуальної власності. Раціоналізація трудової діяльності в управлінні. Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності. Працездатність і методи її підвищення. Тренінги розвитку здібностей інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності...
Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Товар як об'єкт маркетингової товарної політики. Поняття товару. Класифікація товарів. Властивості та якість товару. Стандартизація товарів в Україні. Товарний знак, упаковка і маркування. Сутність товарного знака (торгової марки) та його типи. Державна реєстрація товарного знака в Україні. Роль упаковки і маркування в маркетинговій товарній політиці. Конкурентоспроможність товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Технічні параметри та їх класифікація. Економічні показники конкурентоспроможності. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності. Життєвий цикл товару і формування асортименту. Поняття життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару...
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Валютні відносини та світові валютні системи. Відносини у світогосподарських зв'язках. Еволюція світової валютної системи. Елементи валютної системи. Міжнародний ринок обміну валют. Сутність валютних операцій. Ринок фінансових деривативів. Міжнародний банківський бізнес. Міжнародні кореспондентські відносини банків. Електронні системи міжнародних міжбанківських розрахунків і платежів. Дистанційне банківське обслуговування. Організація міжнародних розрахункових операцій банку. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитива. Засоби здійснення міжнародних платежів. Способи здійснення міжнародних платежів...
Економічна теорія: Політекономія / За ред. В.Д. Базилевича: Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу. Економічна система суспільства. Відносини власності. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем. Власність, її суть, форми і місце в економічній системі. Місце і роль людини в економічній системі. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси. Криза і розпад командно-адміністративної системи...
Основи аудиту / С. І. Дерев'янко та ін: Суть, предмет та метод аудиту. Виникнення та розвиток аудиту в світі та Україні. Місце аудиту в системі господарського контролю. Види аудиту. Предмет, об'єкти, суб'єкти і метод аудиту. Практичні завдання та ситуації. Перевір свої знання. Організація аудиту в Україні. Нормативна база регулювання аудиту в Україні. Управління аудиторською діяльністю в Україні. Порядок створення та функціонування аудиторських фірм. Аудитор, його правовий статус та сертифікація. Професійна етика. Договір на проведення аудиту. Практичні завдання та ситуації. Перевір свої знання. Організація процесу аудиту. Етапи аудиту та їх характеристика. Порядок розробки планів та програми аудиту. Практичні завдання та ситуації...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com