Головна

Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

Вступ.....7
Розділ 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури.....10
1.1. Формування науки про місцеві фінанси.....10
1.2. Становлення системи місцевих фінансів.....24
1.3. Система місцевих фінансів та їх роль в економічній системі держави.....32
1.4. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови її ефективного функціонування.....39
1.5. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями.....56
1.6. Функція територіальної громади, її роль та правовий статус.....60
1.7. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.....62
Питання для самоконтролю.....67
Розділ 2. Виконання бюджетної політики на місцевому рівні.....68
2.1. Основи бюджетної системи України.....68
2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави.....71
2.3. Загальна організація та управління виконанням відповідного місцевого бюджету.....84
2.4. Координація діяльності учасників бюджетного процесу.....88
2.5. Стимулювання діяльності та інституційний розвиток.....91
2.6. Правові основи виконання місцевих бюджетів.....93
2.7. Бюджетний процес.....95
2.8. Економічний і політичний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування.....99
2.9. Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні та її вплив на виконання бюджетної політики.....108
2.10. Розвиток місцевого самоврядування в контексті здійснення політики європейської інтеграції України.....123
Питання для самоконтролю.....126
Розділ 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.....127
3.1. Бюджет місцевого самоврядування: теоретичні основи організації та функціонування.....127
3.2. Джерела формування доходів місцевого самоврядування за рівнями місцевих бюджетів.....141
3.3. Місцеві позики в Україні.....149
3.4. Нетрадиційні джерела доходної частини самоврядних бюджетів.....157
3.5. Оподаткування органів самоорганізації населення.....165
3.6. Місцеві податки та збори.....167
Питання для самоконтролю.....171
Розділ 4. Організація формування і розподілу коштів органів місцевого самоврядування.....172
4.1. Принципи формування і розподілу місцевих бюджетів.....172
4.2. Бюджетний розпис.....177
4.3. Складання місцевих бюджетів.....183
4.4. Затвердження і виконання місцевого бюджету.....233
4.5. Внесення змін до бюджетних призначень.....248
4.6. Створення умов для підвищення відповідальності.....252
4.7. Бюджет розвитку місцевого самоврядування.....256
Питання для самоконтролю.....256
Розділ 5. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів.....257
5.1. Організація надання державних і громадських послуг.....257
5.2. Конституційні гарантії з надання громадських послуг органами місцевого самоврядування в Україні.....260
5.3. Фінансування делегованих повноважень органами місцевого самоврядування.....261
5.4. Фінансування власних повноважень органами місцевого самоврядування.....263
5.5. Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів.....264
5.6. Ефективне використання видаткової частини.....265
5.7. Взаємовідносини між органами місцевого самоврядування.....269
Питання для самоконтролю.....273
Розділ 6. Управління видатками місцевих бюджетів.....274
6.1. Загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками.....274
6.2. Аналіз виконання відповідного бюджету за доходами та видатками.....284
6.3. Моніторинг виконання бюджету.....286
6.4. Порівняння виконання місцевих бюджетів.....289
6.5. Зв'язок між виконанням бюджету та оцінкою програм.....308
6.6. Державні закупівлі на місцевому рівні.....313
6.7. Виконання бюджету капіталовкладень.....321
6.8. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету.....329
6.9. Порядок перерахування субвенцій на проведення видатків з пільг та субсидій населенню.....331
6.10. Система контролю за видатками та запобігання заборгованості з них.....332
Питання для самоконтролю.....338
Розділ 7. Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування.....339
7.1. Історичний аспект створення позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування в Україні.....339
7.2. Правова база формування позабюджетних фондів місцевих рад.....341
7.3. Організація регіональних цільових фондів.....343
7.4. Доходи місцевих позабюджетних фондів.....345
7.5. Резервні фонди: правова база, надходження та видатки.....346
Питання для самоконтролю.....350
Розділ 8. Міжбюджетні відносини, їх складові.....351
8.1. Поняття та принципи бюджетного унітаризму.....351
8.2. Визначення та види бюджетного федералізму.....352
8.3. Концепція бюджетної децентралізації.....352
8.4. Концепція субсидарності.....355
8.5. Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в Україні.....356
8.6. Інструменти міжбюджетних відносин.....371
8.7. Регіональне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин.....374
8.8. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.....384
8.9. Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання.....395
8.10. Горизонтальні фіскальні дисбаланси та їх вирівнювання.....398
Питання для самоконтролю.....399
Розділ 9. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні.....400
9.1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів.....400
9.2. Звітність про виконання місцевих бюджетів.....423
9.3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.....435
9.4. Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.....441
Питання для самоконтролю.....442
Розділ 10. фінанси підприємств комунальної власності.....443
10.1. Поняття про комунальну власність.....443
10.2. Об'єкти права комунальної власності.....446
10.3. Види комунальних підприємств.....456
10.4. Фінансові ресурси комунальних підприємств за їх видами.....457
10.5. Комунальний кредит.....462
10.6. Порядок складання, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів комунальних підприємств.....472
Питання для самоконтролю.....484
Розділ 11. Фінанси житлово-комунального господарства.....485
11.1. Проблеми розвитку житлово-комунального господарства в Україні.....485
11.2. Класифікація та групування витрат ЖКГ.....488
11.3. Планування та калькулювання собівартості житлово-комунальних послуг.....499
11.4. Комунальні платежі та методи управління ними.....512
Питання для самоконтролю.....539
Основні терміни.....540
Список літератури.....550

Одержати книгу
"Сунцова О.О. Місцеві фінанси"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Реверчук С. К. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Теоретико-методологічні основи дослідження інвестування в сучасній економіці. Суть, роль та значення інвестування у розвитку національної економіки. Основні види та форми іноземного інвестування. Функції прямого іноземного інвестування. Концепційні основи та особливості формування інвестиційного клімату в перехідній економіці. Види та методи управління інвестуванням. Особливості та проблеми інвестування у перехідній економіці. Вплив державної інвестиційної політики на стимулювання економічного зростання. Проблеми державного регулювання інвестицій в умовах приватизації. Аналіз та діагностика іноземного інвестування в регіональну економіку (на прикладі Львівщини)...
Завадський Й.С. Менеджмент: Державне управління і регулювання економіки. Суть і необхідність державного втручання в економіку. Основні теорії державного управління і регулювання економіки. Форми і методи державного регулювання економіки. Система органів державного управління та їх функції. Організаційна структура органів державного управління. Агропромисловий комплекс України як об'єкт управління. Функції Міністерства аграрної політики України, обласних та районних управлінь сільського господарства і продовольства. Господарський механізм агропромислового комплексу. Суть і зміст господарського механізму. Організаційний механізм і структура управління. Програмно-цільовий підхід до управління...
Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Загальні засади управління й менеджменту. Сутність управління. Сфери і типи управління. Сутність і особливості, управління виробничо-господарськими організаціями. Еволюція управління суспільним виробництвом. Специфіка менеджменту. Сутність менеджменту як системи управління в ринкових умовах. Структурний аналіз менеджменту. Мета, завдання, стадії менеджменту. Сучасна парадигма менеджменту. Соціально-економічна природа управлінської праці. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах. Північноамериканська модель менеджменту. Західноєвропейська модель менеджменту. Японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні...
Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Товар як об'єкт маркетингової товарної політики. Поняття товару. Класифікація товарів. Властивості та якість товару. Стандартизація товарів в Україні. Товарний знак, упаковка і маркування. Сутність товарного знака (торгової марки) та його типи. Державна реєстрація товарного знака в Україні. Роль упаковки і маркування в маркетинговій товарній політиці. Конкурентоспроможність товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Технічні параметри та їх класифікація. Економічні показники конкурентоспроможності. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності. Життєвий цикл товару і формування асортименту. Поняття життєвого циклу товару. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару...
Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф. М. Рудича: Політична модернізація: теоретико-методологічний аспект. Україна в геополітичному контексті. Геополітика як наука. Наукові школи геополітики. Геополітичне майбутнє Росії. Україна в новому геополітичному просторі. Відносини України з європейськими та євроатлантичними структурами. Зовнішня політика України: інтереси і пріоритети. Держави центральної та східної європи - Україна: аспекти політичних відносин. Україна - Росія - Білорусь: варіанти політичної модернізації. Україна - Молдова: політичне співробітництво. Україна - держави Балтії: розвиток політичних відносин. Трансформація парламентаризму в Україні і державах Центральної і Східної Європи...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com