Головна

Менеджмент в охороні здоров'я: Структура та поведінка організацій охорони здоров'я / За ред. С. Шоргела та А. Калюжного; Пер. з англ. Л. Тараруха. - К.: Основи, 1998. - 560 с.

ПЕРЕДМОВА.....8
ВСТУП.....10
Частина перша
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КЕРІВНИКИ.....17
Розділ 1
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.....19
Стівен М. Шортел, Арнолд Д.Калюжний
Зміни в системі охорони здоров'я.....24
Екологія організацій охорони здоров'я.....26
Класифікація організацій охорони здоров'я.....29
Організації охорони здоров'я як системи.....33
Складові аналізу.....35
Основні концепції організацій охорони здоров'я.....36
Алегоричні образи організацій охорони здоров'я.....43
Теорія та поведінка організації: структура підручника.....47
Розділ 2
РОЛЬ КЕРІВНИКА.....53
Говард С. Цукерман, Вільям Л. Даулінг
Альтернативні концепції ролі керівника.....56
Нові проблеми управління.....62
Нові ролі керівників.....63
Значення нових ролей керівника.....72
Нові знання та майстерність, необхідні керівникам.....78
Частина друга
МОТИВАЦІЯ, ЛІДЕРСТВО ТА ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ.....87
Розділ 3
ЗАОХОЧЕННЯ ЛЮДЕЙ.....89
Томас А.Д'Ауно, Мирон Д.Фотлер
Мотивація та управління.....91
Концепції змісту мотивації.....94
Концепції мотивації як процесу.....105
Мотиваційні проблеми.....112
Розділ 4
ЛІДЕРСТВО - ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОСМИСЛЕННЯ
І ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ.....127
Декіс Д. Пойнтер, Джульєн П. Санчес
Стрижневі концепції.....129
Ефективне та успішне лідерство: що ми про це знаємо.....133
Узагальнена модель лідерства.....148
Деякі особливі аспекти лідерства в організаціях охорони здоров'я.....149
Розділ 5
УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ.....159
Джефрг Т. Полцер, Маргарет А. Ніл
Важливість урегулювання конфліктів.....161
Причини конфліктів.....162
Рівні виникнення конфліктів.....164
Урегулювання конфліктів.....167
Переговори.....170
Урегулювання конфлікту при посередництві третьої сторони.....180
Частина третя
УПРАВЛІННЯ ТЕХІІІЧНИМИ СИСТЕМАМИ.....187
Розділ 6
КЕРІВНИЦТВО ГРУПАМИ ТА БРИГАДАМИ.....189
Брюс Док. Фрайд, Томас Док. Рандал
Типи груп і бригад в організаціях.....194
Модель виробничої діяльності групи.....198
Структура групи.....200
Групові процеси.....207
Міжгрупові взаємини.....212
Розділ 7
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ.....223
Мартін П.Чарнз, Керол Ен Локхарт
Підходи до планування праці.....226
Аналіз роботи.....231
Планування роботи окремих працівників.....235
Координація взаємопов'язаної роботи в межах підрозділів організації.....237
Застосування схеми.....239
Розділ 8
КООРДИНАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ.....247
Бофорт Б. Лонгест-старший, Джеймс М. Клінгенсміт
Взаємозалежність.....250
Координація.....251
Комунікація.....263
Розділ 9
ВЛАДА І ПОЛІТИКА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.....285
Джефрг А. Александер, Лаура Л. Морлок
Роль влади і політики в організаціях охорони здоров'я.....288
Влада, вплив і політика - визначення.....289
Чому виникають владні та політичні системи.....290
Раціональне versus. Політичне бачення управління.....291
Умови застосування влади.....293
Джерела влади.....296
Розвиток і застосування влади - сфери політичної діяльності.....300
Консолідація влади.....302
Структура політичної активності в організаціях.....303
Стратегія і тактика застосування влади.....307
Влада, політика і досягнення організації.....309
ЗМІСТ 15
Частина четверта
ОНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.....319
Розділ 10
СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ.....321
Пегі Літ, Стівен М. Шортел, Джон Р. Кімберлі
Значення структури організації.....324
Рівні розробки структури організації.....326
Системна оцінка перед розробкою структури.....330
Розробка структури організацій охорони здоров'я.....335
Розвиток нових структур.....340
Фактори, що впливатимуть на структуру організацій в майбутньому.....344
Розділ 11
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ.....361
Едвард Дж. Заяц, Томас А. Д'Ауно
Об'єднання у сфері охорони здоров'я.....363
Види і форми об'єднань.....366
Яке призначення об'єднань?.....370
Процес розвитку об'єднання: багатоетапний аналіз.....373
Схема аналізу проблем об'єднань.....378
Розділ 12
ЗМІНИ ТА ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЯХ.....387
С. Роберт Хернандес, Арнолд Д.Калюжний
Процес змін.....389
Види змін.....391
Розділ 13
ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ: УПРАВЛІННЯ ЗАДЛЯ ДІЄВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ.....415
Ен Б.Флад, Стівен М.Шортел, В.Річард Скот
Виробничі проблеми.....419
Проблеми оцінки ефективності виробничої діяльності.....422
Роль керівників у створенні і забезпеченні високопродуктивної роботи організацій охорони здоров'я.....442
Частина п'ята
ПРОКЛАДАЮЧИ ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ.....465
Розділ 14
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.....467
Роме Д. Люк, Джеймс В. Беган
Елементи стратегії.....471
Стратегічне управління.....473
Стратегія.....480
Стратегія та структура ринку.....494
Джерела конкурентної переваги і структура ринку.....505
Розділ 15
СТВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ТА УПРАВЛІННЯ НИМ.....517
Арнолд Д. Калюжний, Стівен М. Шортел
Організація та її оточення.....519
Індивіди і групи всередині організацій.....528
Роль керівника.....534
Іменний покажчик.....542
Предметний покажчик.....544

Одержати книгу
"Менеджмент в охороні здоров'я: Структура та поведінка організацій охорони здоров'я / За ред. С. Шоргела та А. Калюжного"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Сутність інфраструктури товарного ринку. Поняття інфраструктури товарного ринку та її елементів. Характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. Види і функції оптових підприємств. Сутність оптової торгівлі та її функції. Класифікація оптових торговельних підприємств. Види і характеристика послуг оптових підприємств. Види і функції підприємств роздрібної торгівлі. Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі. Функції магазинів. Класифікація магазинів. Типи магазинів. Технологічне планування магазинів. Дрібнороздрібна торговельна мережа. Класифікація дрібнороздрібної торговельної мережі та порядок її розміщення. Основні вимоги до дрібнороздрібної мережі та працівників...
Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Основи товарної інноваційної політики. Інновація як об'єкт товарної інноваційної політики. Поняття інновації. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновації. Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві. Сутність інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. Управління процесом інновації на підприємстві. Інновації в менеджменті: сучасні концепції управління. Новий товар в концепції маркетингу. Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики. Споживча поведінка як реакція на продуктову інновацію. Маркетингове дослідження чинників реалізації нових товарів. Дифузія продуктових інновацій...
Підприємництво / За ред. В.Л. Подсолонко, Т.Л. Миронова: Теоретичні основи розвитку малого підприємництва в перехідній економіці України. Соціально-економічна суть малого підприємництва. Кількісно-якісні критерії визначення малих підприємств. Роль і місце малого підприємництва в економіці держави. Класифікація деструктивних факторів розвитку малого підприємництва в Україні. Організація і розвиток малого підприємництва. Проблеми створення і формування нового підприємства. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Управління функціонуванням і розвитком малого підприємства. Фінанси малих підприємств. Фінансування малого бізнесу. Оподаткування в малому бізнесі. Бухгалтерський облік у малому бізнесі...
Бігдаш В. Д. Страхування: Сутність, принципи й роль страхування. Економічна сутність, необхідність і функції страхування. Основні терміни і поняття страхування. Страховий фонд і розвиток форм його організації. Принципи страхування. Роль страхування в розвитку сучасних соціально-економічних відносин. Класифікація страхування. Поняття про класифікацію, значення і критерії класифікації страхування. Класифікація страхування за юридичною ознакою. Обов'язкове і добровільне страхування. Класифікація страхування за об'єктами. Класифікація страхування за статусом страхувальника, страховика та його спеціалізацією. Класифікація страхування за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності. Страхові ризики і їх оцінювання. Поняття про ризик...
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Вимірники, які застосовуються в обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення та побудова бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова. План рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обґрунтованість...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com