Головна

Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец, вузів. - К.: "КОНДОР" - 2004. - 598 с.

Зміст
ВСТУП.....3
Розділ 1. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.....6
1.1. Підприємство, підприємництво та їх основні цілі.....7
1.2. Суб'єкти та об'єкти господарської діяльності в ринковій економіці.....12
1.3. Свобода у здійсненні господарської діяльності.....16
1.4. Логіка менеджерської діяльності.....19
1.5. Мотивація менеджменту.....25
1.7. Контрольні запитання.....29
1.8. Література.....30
Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ.....31
2.1. Характеристика організаційних форм підприємств в Україні.....32
2.2. Міжнародна класифікація підприємств.....41
2.3. Форми об'єднання підприємств в Україні.....50
2.4. Міжнародна класифікація об'єднань підприємств.....56
2.5. Контрольні запитання.....61
2.6. Література.....63
Розділ 3. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ.....64
3.1. Створення підприємства та порядок його реєстрації.....65
3.2. Підгототка бізнес-плану на створення нового підприємства 71
3.3. Розробка установчих документів.....83
3.3.1. Розробка статуту підприємства.....83
3.3.2. Розробка установчого договору.....88
3.4. Відкриття рахунку у банку.....92
3.5. Контрольні запитання.....97
Розділ 4. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 98
4.1. Основні види господарської діяльності підприємств.....99
4.2. Виробнича діяльність.....100
4.3. Діяльність підприємств в оптовій та роздрібній торгівлі.....104
4.4. Посередницька діяльність.....106
4.5. Діяльність підприємств у сфері надання фінансових послуг 112 592
4.6. Діяльність підприємств у сфері страхування.....114
4.7. Контрольні запитання.....117
4.8. Література.....118
Розділ 5. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА.....120
5.1. Поняття середовища діяльності підприємства.....121
5.2. Фактори, що впливають на розвиток діяльності підприємства . 122
5.3. Державна підтримка діяльності підприємства.....128
5.4. Державне регулювання діяльності підприємства.....132
5.5. Ризик у господарській діяльності підприємства.....133
5.6. Контрольні запитання.....138
5.7. Література.....140
Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ.....141
6.1. Організація та управління індивідуальним підприємством. 142
6.2. Організація та управління сімейним підприємством.....144
6.3. Організація та управління приватним підприємством.....145
6.4. Організація та управління акціонерним товариством.....149
6.4.1. Організація акціонерного товариства.....149
6.4.2. Вищі органи управління акціонерного товариства.....157
6.4.3. Виконавчі органи управління акціонерним товариством. 168
6.5. Управління товариством з обмеженою відповідальністю.....172
6.6. Управління товариством з додатковою відповідальністю.....177
6.7. Управління повним товариством.....177
6.8. Управління командитним товариством.....180
6.9. Реорганізація акціонерного товариства.....182
6.10. Ліквідація товариства.....186
6.11. Організація та управління кооперативом.....187
6.12. Управління малим підприємством.....194
6.13. Управління державним підприємством.....196
6.14. Організація та управління спільним підприємством.....200
6.15. Концесії.....211
6.16. Контрольні запитання.....214
Розділ 7. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ.....217
7.1. Мотиви господарського об'єднання підприємств.....218
7.2. Управління асоціацією.....219
7.3. Управління корпорацією.....222
7.4. Управління консорціумом.....225
7.5. Управління концерном.....225
7.6. Управління холдинговою компанією.....228
7.7. Управління промислово-фінансовою групою (ПФГ).....247
7.8. Управління об'єднаннями кооперативів.....248
7.9. Управління франчайзним об'єднанням.....277
7.10. Управління офшорного компанією.....278
7.11. Управління картеллю.....280
7.12. Управління трестом.....282
7.13. Управління синдикатом.....283
7.14. Контрольні запитання.....284
Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ В ТОРГІВЛІ.....286
8.1. Характер і види управлінської праці.....287
8.2. Поділі кооперація праці.....291
8.3. Організація робочих місць.....306
8.4. Розміщення персоналу при роботі з персональним комп'ютером (ПК).....311
8.5. Контрольні запитання.....319
Розділ 9. ДІЛОВА ОЦІНКА ПРАЦІВНИКІВ.....320
9.1. Сутність, завдання і основні підходи до оцінки праці персоналу 321
9.2. Критерії відбору і оцінки персоналу.....323
9.3. Методи оцінки персоналу.....330
9.4. Повідомлення працівників про результати оцінок.....345
9.5. Визначення індивідуальної вартості працівника.....348
9.6. Контрольні запитання.....350
Розділ 10. ТРУДОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ.....352
10.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації 353
10.2. Статус профспілок та їх об'єднань.....356
10.3. Легалізація профспілок та їх об'єднань.....359
10.4. Права та обов'язки профспілок та їх об'єднань.....361
10.5. Повноваження виборного органу профспілкової організації.....370
10.6. Державні гарантії прав профспілок.....375
10.7. Контрольні запитання.....377
Розділ 11. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ.....379
11.1. Сфера укладання колективних договорів і угод.....380
11.2. Зміст та дія колективного договору та угоди.....381
11.3. Колективні переговори та вирішення розбіжностей. Відповідальність сторін договору, угоди.....384
11.4. Контрольні запитання.....387
Розділ 12. ІНДИВІДУАЛЬНІ І КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ.....388
12.1. Індивідуальні трудові конфлікти і порядок їх розгляду.....389
12.2. Сутність, поняття, сторони та порядок розгляду колективних трудових конфліктів.....395
12.3. Примирна комісія, трудовий арбітраж та національна служба посередництва і примирення.....398
12.4. Страйк як метод вирішення колективного трудового конфлікту.....404
12.5. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові конфлікти.....409
12.6. Контрольні запитання.....410
Розділ 13. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ.....411
13.1. Сучасний погляд на конкуренцію.....412
13.2. Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарювання.....417
13.3. Еволюція конкуренції та її форми.....426
13.4. Контрольні запитання.....433
Розділ 14. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ І КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.....435
14.1. Поняття конкурентних стратегій підприємства.....436
14.2. Виявлення та оцінка стратегії конкурентів.....447
14.3. Методи відкритої цінової конкуренції.....451
14.4. Методи прихованої цінової конкуренції.....455
14.5. Нецінові форми і методи конкуренції.....460
14.6. Фактори успіху в конкурентній боротьбі.....465
14.7. Контрольні запитання.....470
Розділ 15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ.....471
15.1. Бар'єри і фактори, що впливають на обмеження конкуренції в Україні.....472
15.2. Роль держави у розвитку конкуренції.....476
15.3. Основні напрямки антимонопольної політики.....482
15.4. Система органів Антимонопольного комітету України.....490
15.5. Аналіз стану монополізації економіки України.....497
15.6. Державний контроль за економічною концентрацією.....503
15.7. Захист від недобросовісної конкуренції.....515
15.8. Контрольні запитання.....523
Розділ 16. ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.....525
16.1. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції.....526
16.2. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.....526
16.3. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.....529
16.4. Антиконкурентні дії органів державної влади, адміністративно-господарського управління та контролю.....531
16.5. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання.....532
16.6. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.....533
16.7. Розгляд справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання.....536
16.8. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.....543
16.9. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.....549
16.10. Порядок виконання оскарження рішень Антимонопольних органів.....553
16.11. Контрольні запитання.....556
Розділ 17. КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ.....558
17.1. Вибір покупцем місця здійснення покупки.....559
17.2. Зони торговельного обслуговування магазинів-конкурентів...564
17.3. Принципи розміщення підприємств роздрібної торгівлі в містах.....572
17.4. Особливості конкуренції в роздрібній торгівлі України.....581
17.5. Контрольні запитання.....587
ВИСНОВКИ.....589
ЛІТЕРАТУРА.....590

Одержати книгу
"Виноградський М.Д. та ін. Менеджмент в організації"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Загальні засади управління й менеджменту. Сутність управління. Сфери і типи управління. Сутність і особливості, управління виробничо-господарськими організаціями. Еволюція управління суспільним виробництвом. Специфіка менеджменту. Сутність менеджменту як системи управління в ринкових умовах. Структурний аналіз менеджменту. Мета, завдання, стадії менеджменту. Сучасна парадигма менеджменту. Соціально-економічна природа управлінської праці. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах. Північноамериканська модель менеджменту. Західноєвропейська модель менеджменту. Японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні...
Маркетинг: принципи і функції / За ред. О. М. Азарян: Суть маркетингу та його сучасна концепція. Суть маркетингу, хронологія виникнення та розвитку. Еволюція концепції маркетингу, тенденції сучасного розвитку. Основні поняття в маркетингу та їх суть. Потреби і концепції споживання. Система і характеристика маркетингу. Принципи, завдання, функції та види маркетингу. Система інструментів маркетингу та їх структура. Навколишнє середовище маркетингу: внутрішнє і зовнішнє. Проблеми маркетингу на вітчизняних підприємствах. Маркетингова товарна політика. Суть маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. Концепція життєвого циклу товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Маркетингова цінова політика...
Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ / За ред. А.А. Мазаракі: Теорія та світовий досвід державного регулювання конкуренції в умовах глобалізації. Теоретико-методологічні засади міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність: поняття, чинники, складові формування. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності країни. Інноваційний розвиток - пріоритетний напрям формування конкурентної політики. Регуляторні важелі формування конкурентної політики. Принципи і методи використання інструментів регулювання міжнародного обміну. Нетарифні засоби посилення конкурентоспроможності країни. Митно-податкові інструменти підвищення конкурентоспроможності держав...
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Теорія споживання. Простір товарів і відношення переваги. Загальна порядкова теорія споживчого вибору. Порядкові функції корисності. Теорема Дебре. Неокласична задача споживання. Функції попиту граничної корисності грошей. Модель споживання Стоуна. Товари першої необхідності, вибору та розкоші. Дуальна задача споживання. Хіксіанський попит і функція видатків. Порівняльна статика споживання. Основне рівняння теорії споживання. Рівняння Слуцького і класифікація товарів. Еластичність попиту й умови агрегації. Підхід виявленої переваги в теорії споживання. Задачі та вправи. Теорія виробництва. Простір витрат і виробничі функції...
Давидов Г.М. Аудит: Сутність аудиторської діяльності, її призначення і сфера. Система національного фінансово-економічного контролю України. Історія розвитку аудиту. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об'єкти аудиту. Види аудиту. Принципи аудиту. Планування, стадії та процедури аудиту. Планування аудиту. Стадії аудиту. Процедури аудиту. Аудиторські докази і аудиторські тести. Аудиторські докази, їх сутність та класифікація. Значимість аудиторських доказів. Тести систем контролю. Процедури перевірки на суттєвість. Вибіркові дослідження в аудиті. Визначення розміру вибірки. Поняття суттєвості у вибірковому дослідженні. Виявлення помилок і шахрайства. Класифікація помилок...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com