Головна

Корж М. В. Маркетинг: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.

ВСТУП.....6
1. Вступ до маркетингу.....7
1.1. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу.....7
1.2. Основні визначення маркетингу та їх класифікація.....11
1.3. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво і підприємств, орієнтованих на збут.....15
Питання для перевірки знань та тести.....18
2. Сучасна концепція маркетингу.....22
2.1. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу.....22
2.2. Еволюція концепції маркетингу.....40
2.3. Головні суб'єкти маркетингу.....45
Питання для перевірки знань та тести.....52
3. Зміст та характеристика маркетингу.....59
3.1. Головні принципи, функції та методи маркетингу.....59
3.2. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення.....70
3.3. Принципи класифікації маркетингу.....74
Питання для перевірки знань та тести.....80
4. Система засобів маркетингу.....84
4.1. Система маркетингу «5 Р».....84
4.2. Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві.....89
4.3. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи.....96
Питання для перевірки знань та тести.....105
5. Вивчення й аналіз економічного простору підприємства.....111
5.1. Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри.....111
5.2. Побудова профілю економічної ситуації.....115
Питання для перевірки знань та тести.....121
6. Класифікаційна характеристика товарів.....131
6.1. Класифікація товарів за призначенням.....131
6.2. Класифікація товарів за довговічністю та новизною.....138
Питання для перевірки знань та тести.....140
7. Політика життєвого циклу товару на ринку.....144
7.1. Характеристика етапів життєвого циклу то-вару на ринку збуту.....144
7.2. Класифікація кривих життєвого циклу това-ру на ринку.....150
Питання для перевірки знань та тести.....152
8. Товарна політика сучасного підприємства.....156
8.1. Інноваційна політика у маркетингу.....156
8.2. Марочна політика підприємства.....161
8.3. Асортимент та номенклатура: сутність, головні параметри та стратегічна програма.....170
Питання для перевірки знань та тести.....171
9. Конкурентоспроможність як маркетинговий показник.....174
9.1. Конкурентоспроможність і маркетинг.....174
9.2. Конкурентоспроможність та якість: сутність, необхідність, загальні та відмінні риси.....184
9.3. Методика розрахунку рівня конкурентоспроможності продукції.....192
Питання для перевірки знань та тести.....205
10. Ціноутворення на продукцію фірми.....211
10.1. Сучасне ціноутворення у маркетингу та його особливості на різних типах ринків.....211
10.2. Методика розрахунку вихідної ціни.....214
10.3. Вибір методу ціноутворення.....225
Питання для перевірки знань та тести.....269
11. Дослідження конкурентів.....276
11.1. Дослідження конкурентів - один із ключо-вих факторів успіху діяльності фірми.....276
11.2. Характеристика конкурентної ситуації.....278
11.3. Визначення найважливіших суперників.....279
Питання для перевірки знань та тести.....296
12. Розробка рекламної політики фірми.....298
12.1. Сутність реклами і її значення в системі ФОПСТИЗ.....298
12.2. Планування рекламної кампанії.....298
12.3. Розробка рекламного слогану та тексту.....305
12.4. Реклама методом Direct-mail.....307
Питання для перевірки знань та тести.....309
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ.....313
ЛІТЕРАТУРА.....333

Одержати книгу
"Корж М. В. Маркетинг"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Гринев В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия: Основные принципы управления товарно-инновационной политикой предприятия. Маркетинговые принципы и задачи управления товарно-инновационной политикой. Основные этапы и процедуры маркетинговых исследований в товарно-инновационной политике. Циклический характер товарно-инновационной политики. Социальные основы и цели международной системы маркетинга инновационных товаров и услуг. Функции управляющих по инновационному маркетингу. Формирование стратегий товарно-инновационной политики. Критерии определения "новизны" новых товаров. Взаимосвязь стратегии товарно-инновационной политики с жизненным циклом товара. Планирование товарно-инновационной политики предприятия...
Підприємництво / За ред. В.Л. Подсолонко, Т.Л. Миронова: Теоретичні основи розвитку малого підприємництва в перехідній економіці України. Соціально-економічна суть малого підприємництва. Кількісно-якісні критерії визначення малих підприємств. Роль і місце малого підприємництва в економіці держави. Класифікація деструктивних факторів розвитку малого підприємництва в Україні. Організація і розвиток малого підприємництва. Проблеми створення і формування нового підприємства. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Управління функціонуванням і розвитком малого підприємства. Фінанси малих підприємств. Фінансування малого бізнесу. Оподаткування в малому бізнесі. Бухгалтерський облік у малому бізнесі...
Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс: Теоретичні основи виникнення видів соціального страхування. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Сутність соціального страхування. Функції соціального страхування. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Суб'єкти й об'єкти соціального страхування. Принципи соціального страхування. Система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи і джерела фінансування соціальних гарантій, індексація. Система соціальних гарантій населенню. Державні соціальні стандарти і нормативи. Державний моніторинг у сфері соціального страхування. Індексація у системі соціального захисту. Становлення і розвиток соціального страхування...
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: Вчені світу - творці бухгалтерської науки. Альвізе П. де. Альфієрі В. Анастпасіо Н. де. Антоні Р. Н. Баррем Б. Ф. Батордон Л. Батташіь М. Белліні К. Берлінер М. Беста Ф. Бідерман Г. Бірд П. Болъцано Б. БоналужіФ.А. Броад С Дж. Брюндлер Г. Буайє К. Бурланд А. Бурнісьєн Ж. Буррій Й. Веддінгтон Дж. Вентурі Б. Вернтц В.В. Вілла Ф. Гарньє П. Гаррісон Ч. Герстнер П. Гіділья К. Годефруа А. Готліб І. Грааф А. де. ГріірГ. Гюглі Ф. Даффорне Р. Дегранж Е. Делапортп Р. ДженнінгсА. Джиттпі В. Джонс Е.Т. Джонсон 0. Дзаппа Дж. Діксі Л.Р. Дюмарше Ж.Б. Едвардс Дж.Р. Емерсон Г. Івата І. Ієгер Е.А. Імпін Я. Ірсон К. Казанова А. Калъмес А. Каннінг Дж. Кардано Дж.К. Кардинелъ СТ. Кастіло Д. делъ. Кейлъ К.П. Кефер К. Коверо І...
Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства: Основи економічної діяльності підприємства. Підприємство в ринкових умовах. Підприємництво як форма господарювання. Комерційний розрахунок як метод господарювання. Стратегія діяльності підприємства, її обґрунтування. Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування. Ресурсний потенціал підприємства. Ресурси підприємства. Основні фонди підприємства. Трудові ресурси підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Обґрунтування планів господарчої діяльності. Обсяги господарчої діяльності підприємства. Витрати підприємства. Доходи та прибутки підприємства. Фінансові показники. Інвестиції. ефективність діяльності підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Ефективність комерційної діяльності...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com