Головна

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.

РОЗДІЛ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ
1.1. Розуміння предмету маркетингу.....3
1.2. Принципи, завдання та функції маркетингу.....7
1.3. Система засобів маркетингу та його структура.....9
1.4. Основні поняття маркетингу.....13
1.5. Види маркетингу.....22
РОЗДІЛ 2. СУТЬ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Розуміння маркетингового менеджменту.....28
2.2. Еволюція концепції маркетингового менеджменту.....3О
2.3. Процес маркетингового менеджменту.....35
РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1. Суть і зміст маркетингових досліджень.....38
3.2. Маркетингова інформація.....41
3.3. Методи збирання первинної інформації.....44
3.4. Дослідження навколишнього середовища маркетингу.....50
3.5. Дослідження поведінки споживачів.....53
3.6. Дослідження поведінки споживачів у промисловому маркетингу.....68
3.7. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів.....71
3.8. Визначення місткості ринку та його кон'юнктури. Прогнозування продажу.....75
3.9. Ідентифікація маркетингових сегментів та вибір цільових ринків.....80
РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ
4.1. Суть та система маркетингового планування.....85
4.2. Організація маркетингового планування.....87
4.3. Маркетингове стратегічне планування.....89
4.4. Тактичне й оперативне планування маркетингу.....104
РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА
5.1. Суть маркетингової товарної політики.....113
5.2. Якість і конкурентоспроможність продукції.....114
5.3. Планування продукції.....120
5.4. Управління продукцією фірми.....135
5.5. Проблеми управління продукцією.....145
РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА
6.1. Суть маркетингової цінової політики.....147
6.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.....149
6.3. Методи прямого ціноутворення.....158
6.4. Методи непрямого маркетингового ціноутворення.....172
6.5. Управління цінами.....173
РОЗДІЛ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ
7.1. Суть маркетингової політики комунікацій.....178
7.2. Реклама.....185
7.3. Пропаганда.....193
7.4. Стимулювання збуту.....195
7.5. Персональний продаж.....197
РОЗДІЛ 8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ
8.1. Суть та значення маркетингової політики розподілу.....203
8.2. Формування каналів розподілу.....206
8.3. Посередницька діяльність у каналах розподілу.....218
8.4. Управління каналами розподілу.....225
8.5. Оцінка каналів розподілу.....230
8.6. Маркетингова політика розподілу й логістика.....233
РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
9.1. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві.....238
9.2. Маркетингові організаційні структури.....241
РОЗДІЛ 10. КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Контроль маркетингової діяльності.....247
10.2. Аналіз маркетингової діяльності.....250
РОЗДІЛ 11. МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ПОСЛУГ
11.1. Особливості маркетингу послуг.....258
11.2. Особливості маркетингового менеджменту у сфері послуг.....261

Одержати книгу
"Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Валютні відносини та світові валютні системи. Відносини у світогосподарських зв'язках. Еволюція світової валютної системи. Елементи валютної системи. Міжнародний ринок обміну валют. Сутність валютних операцій. Ринок фінансових деривативів. Міжнародний банківський бізнес. Міжнародні кореспондентські відносини банків. Електронні системи міжнародних міжбанківських розрахунків і платежів. Дистанційне банківське обслуговування. Організація міжнародних розрахункових операцій банку. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитива. Засоби здійснення міжнародних платежів. Способи здійснення міжнародних платежів...
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 1. Мікроекономіка: Теорія споживання. Простір товарів і відношення переваги. Загальна порядкова теорія споживчого вибору. Порядкові функції корисності. Теорема Дебре. Неокласична задача споживання. Функції попиту граничної корисності грошей. Модель споживання Стоуна. Товари першої необхідності, вибору та розкоші. Дуальна задача споживання. Хіксіанський попит і функція видатків. Порівняльна статика споживання. Основне рівняння теорії споживання. Рівняння Слуцького і класифікація товарів. Еластичність попиту й умови агрегації. Підхід виявленої переваги в теорії споживання. Задачі та вправи. Теорія виробництва. Простір витрат і виробничі функції...
Бутинець Ф.Ф. Аудит: Теоретичні основи аудиту. Аудит: мета та місце в системі контролю. Поняття аудиту, мета, завдання, функції. Аудит як розділ науки про господарський контроль та навчальна дисципліна. Сутність та класифікація аудиту. Основні елементи, що визначають сутність аудиту: предмет, об'єкти, суб'єкти. Класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг. Організаційно-правові основи аудиту. Організаційні основи та принципи здійснення аудиторської діяльності. Аудитор, його статус та сертифікація. Організація аудиторської діяльності. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту. Професійна культура аудитора управління аудиторською діяльністю в Україні. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні...
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предметі метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Загальні засади бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку...
Турило A.M. та ін. Управління витратами підприємства: Поняття та сутність витрат. Поняття та сутність управління. Мета та складові системи управління витратами підприємства. Методологічні засади визначення та обліку витрат. Класифікація витрат. Формування витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності. Характеристика одноразових витрат. Характеристика поточних витрат. Методика розрахунку показників, необхідних для ефективного управління витратами. Аналіз витрат. Планування витрат. Контроль витрат. Способи підвищення ефективності витрат підприємства. Оптимізація діяльності підприємства за критерієм витрат...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com