Головна

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 277 с.

Вступ.....5
Розділ 1. Економічна природа малого підприємництва.....8
1.1. Підприємництво: ретроспектива та економічна інтерпретація.....9
1.2. Економічна сутність малого підприємництва.....20
1.3. Роль і місце малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи.....28
Розділ 2. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в Україні.....46
2.1. Аналіз економічного розвитку малого підприємництва.....47
2.2. Особливості регіональної структури малого підприємництва.....56
2.3. Фінансові ресурси малого підприємництва: стан та джерела формування.....72
2.4. Проблеми розвитку малого підприємництва.....78
Розділ 3. Державна підтримка малого підприємництва.....91
3.1. Об'єктивна необхідність та суть державної підтримки малого підприємництва.....92
3.2. Світовий досвід підтримки малого підприємництва: механізми і джерела.....96
3.3. Етапи формування державної політики підтримки малого підприємництва в Україні.....107
3.4. Правове забезпечення розвитку малого підприємництва.....126
3.5. Державна фінансова підтримка малого підприємництва.....141
Розділ 4. Інтеграційна підтримка та самоорганізація малого підприємництва.....153
4.1. Основні форми інтеграційної підтримки малого підприємництва.....153
4.2. Необхідність та форми самоорганізації малого підприємництва.....65
4.3. Інфраструктура підтримки малого підприємництва.....177
4.4. Міжнародна фінансова і технічна допомога малому підприємництву України.....186
Розділ 5. Соціально-економічні наслідки розвитку малого підприємництва в Україні.....198
5.1. Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва.....188
5.2. Мале підприємництво як визначальний чинник формування середнього класу в Україні.....207
5.3. Соціально-економічні аспекти "тінізації" малого підприємництва.....217
5.4. Організаційно-економічний механізм дерегулювання і підтримки малого підприємництва в Україні.....231
Розділ 6. Технологія заснування власної справи.....242
6.1. Функції та правовий статус підприємця.....242
6.2. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.....248
6.3. Організація підприємницької діяльності.....253
6.4. Механізм створення власної справи.....258
Висновки.....266
Додаток. Про державну підтримку малого підприємництва. Закон України.....271

Одержати книгу
"Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: Суть, предмет і метод державного фінансового контролю. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю. Види і форми здійснення державного фінансового контролю. Предмет і метод державного фінансового контролю. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика. Характеристика органів державного фінансового контролю. Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль. Органи внутрішнього фінансового контролю. Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України...
Васюренко О.В. Банківські операції: Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції. Особливості функціонування сучасних банківських систем. Становлення та розвиток банківської системи України. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку України. Організаційно-правові основи функціонування НБУ. Функції та операції НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Особливості побудови плану рахунків НБУ. Порядок створення й організація діяльності комерційних банків. Види й операції комерційних банків. Порядок створення та реєстрації комерційних банків. Ліцензування комерційних банків. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази. Власні ресурси комерційного банку...
Білоусько B.C., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Програма курсу «теорія бухгалтерського обліку». Загальна характеристика і функції господарського обліку. Загальні положення. Характеристика господарського обліку, його виникнення та розвиток. Види господарського обліку та їх методологічна єдність. Вимірники, що застосовуються в обліку. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку. Господарські активи (засоби), джерела їх утворення як об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація...
Кудряшов В.П. Курс фінансів: Фінанси, їх структура і функції. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку. Функції фінансів. Фінансова система та її складові. Фінансова політика та інструменти її проведення. Навчальний тренінг. Корпоративні фінанси. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства. Джерела фінансування діяльності суб'єктів господарювання. Формування доходів і витрат підприємства. Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання. Навчальний тренінг. Цінні папери та їх використання у фінансовій діяльності. Цінні папери та їх функції. Характеристика основних видів цінних паперів. Форми випуску цінних паперів. Операції з цінними паперами та порядок їх проведення. Навчальний тренінг. Податкова система і податкова політика...
Верхоглядова Н.І. та ін. Основи ціноутворення: Політика цін та її мета. Ціна в комплексі комерційних засобів. Вплив політики цін на діяльність підприємства. Довгострокові цілі політики цін. Державне регулювання цін в Україні. Фактори, що впливають на ціноутворення. Кон'юнктура ринку і кон'юнктуроутворюючі фактори. Ціна і канали руху товарів. Урядові заходи пов'язані з ціноутворенням. Конкуренція як один із факторів ціноутворення. Вплив держави на ціноутворення. Вплив витрат на встановлення цін. Стратегія ціноутворення. Довгострокові наслідки прийняття рішень. Розробка стратегії ціноутворення. Види цінових стратегій підприємства. Цінові лінії. Вплив ціни на реалізацію товарів і прибуток. Основні види цін, їх склад і структура...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com