Головна

Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995. - 544 с.

ПРО АВТОРІВ.....5
ЕКОНОМІКА ТА ВІЧНА МОЛОДІСТЬ.....6
ПЕРЕДМОВА ДО МАКРОЕКОНОМІКИ.....13
Частина перша
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.....29
Розділ І
ВСТУП.....30
Що таке аналітична економіка.....30
Науковий підхід.....32
Пастка в економічних дослідженнях.....35
Закон обмеженості ресурсів.....38
Застосування аналітичної економіки.....39
Поняття для засвоєння.....42
Питання для обговорення.....42
Додаток до розділу 1.....43
Розділ 2
Основні проблеми організації економіки.....52
A, Три проблеми організації економіки.....52
Б. Технологічні можливості суспільства.....55
Межа виробничих можливостей.....55
B. Обмін, гроші і капітал.....64
Обмін, спеціалізація і поділ праці.....65
Гроші - мастило обміну.....66
Капітал.....66
Поняття для засвоєння.....70
Питання для обговорення.....70
Розділ З
Ринки і державне регулювання в сучасній економіці.....72
А. Як ринки розв'язують основні економічні проблеми.....73
Б. Економічна роль держави.....79
Три функції держави.....79
Поняття для засвоєння.....86
Питання для обговорення.....87
Розділ 4
Основні елементи попиту і пропозиції.....88
Ринковий механізм.....88
Аналіз попиту і пропозиції.....89
Рівновага попиту і пропозиції.....97
Три перешкоди або камені спотикання.....101
Поняття для засвоєння.....106
Питання для обговорення.....106
Частина друга
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МАКРОЕКОНОМІКИ.....108
Розділ 5
Огляд макроекономіки.....109
А. Поняття і цілі макроекономіки.....110
Завдання та інструментарій макроекономіки.....110
Б, Сукупний попит та сукупна пропозиція.....121
Економічна історія: 1960-1991 рр.....126
Поняття для засвоєння.....132
Питання для обговорення.....132
Розділ б
Вимірювання національного обсягу виробництва та доходу.....134
Деталі національних рахунків.....140
Від ВНП до чистого економічного добробуту (ЧЕД).....151
Поняття для засвоєння.....154
Питання для обговорення.....154
Розділ 7
Споживання та інвестиції.....156
А. Споживання та заощадження.....157
Динаміка національного споживання.....166
Б. Детермінанти інвестицій.....171
До теорії сукупного попиту.....177
Поняття для засвоєння.....179
Питання для обговорення.....179
Розділ 8
Основи сукупних пропозиції та попиту.....181
Аналітичні основи сукупного попиту.....181
Аналітичні основи сукупної пропозиції.....186
Суперечка між кейнсіанським і класичним підходами.....93
Поняття для засвоєння.....199
Питання для обговорення.....200
Розділ 9
Модель мультиплікатора.....202
Л. Вихідна модель мультиплікатора.....202
Визначення обсягу виробництва через заощадження та інвестиції.....203
Визначення обсягу виробництва через споживання та інвестиції.....206
Мультиплікатор в моделі AS-AD.....211
Б. Фіскальна політика в моделі мультиплікатора.....213
В. Визначення обсягу виробництва у відкритій економіці.....220
Міжнародна торгівля та економічна діяльність.....220
Дефіцит торговельного балансу США та ділова активність.....226
Розміри мультиплікаторів.....227
Поняття для засвоєння.....230
Питання для обговорення.....231
Розділ 10
Гроші і банківська справа.....233
А. Сутг, грошей і процентних ставок.....233
Природа процентних станок.....238
Попит на гроші.....242
Б. Банківська справа і пропозиція грошей.....245
Банківська справа як бізнес.....245
Процес створення депозитів.....248
Поняття для засвоєння.....257
Питання для обговорення.....257
Додаток до розділу 10.....260
Великий крах.....261
Теорія ефективного ринку.....262
Заперечення.....265
Фінансова стратегія.....265
Поняття для засвоєння.....267
Питання для обговорення.....267
Розділ U
Центральний банк і монетарна політика.....268
А. Функції центрального банку і Федеральна Резервна Система.....268
Федеральна Резервна Система.....268
Інструментарій монетарної політики.....273
Б. Вплив грошей на обсяг виробництва й ціни.....282
-Як монетарна політика контролює видатки.....282
Ринок грошей.....284
Монетарний механізм.....286
Поняття для засвоєння.....294
Питання для обговорення.....294
Частина третя
СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА.....296
Розділ 12
Економічне зростання.....297
A. Теорія економічного зростання.....299
Економічне зростання за допомогою нагромадження капіталу: неокласична модель.....301
Б. Тенденції та джерела економічного зростання.....306
Джерела економічного зростання.....309
B. Економіка пропозиції.....314
Поняття для засвоєння.....320
Питання для обговорення.....320
Розділ 13
Ділові цикли та безробіття.....322
А. Ділові цикли.....322
Риси ділового циклу.....322
Теорії ділових циклів.....325
Передбачення ділових циклів.....327
Б. Безробіття.....329
Закон Оукена.....329
Наслідки безробіття.....331
Економічне пояснення безробіття.....333
Проблеми ринку праці.....338
Поняття для засвоєння.....344
Питання для обговорення.....344
Розділ 14
Втрати від інфляції.....346
Що таке інфляція?.....346
Наслідки інфляції.....354
Поняття для засвоєння.....361
Питання для обговорення.....361
Розділ 15
Інфляція та безробіття.....363
A. Джерела інфляції.....363
Б. Сучасна теорія інфляції.....369
Природний рівень безробіття.....371
B. Дилеми антиінфляційної політики.....378
Поняття для засвоєння.....384
Питання для обговорення.....384
Розділ 16
Фіскальна політика, дефіцити і державний борг.....387
А, Бюджети і фіскальна політика.....388
З історії державних фінансів.....392
Б. Економічні наслідки дефіциту.....397
Значення та історія державного боргу.....397
Поняття для засвоєння.....410
Питання для обговорення.....411
Розділ 17
Проблеми стабілізації економіки.....413
A. Швидкість обігу грошей та монетаризм.....413
Б. Раціональні сподівання в макроскономіці.....421
B. Поточні питання стабілізаційної політики.....427
Поняття для засвоєння.....434
Питання для обговорення.....434
Частина четверта
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА СВІТОВА ЕКОНОМІКА.....437
Розділ 18
Міжнародна торгівля та теорія порівняльної переваги.....438
А. Економічні основи міжнародної торгівлі.....439
Джерела міжнародної торгівлі.....440
Принцип порівняльної переваги.....442
Збільшення кількості товарів та країн.....446
Графічний аналіз порівняльної переваги.....447
Б. Платіжний баланс.....452
Розрахунок платіжного балансу.....452
Стадії платіжного балансу.....456
Поняття для засвоєння.....458
Питання для обговорення.....458
Розділ 19
Протекціонізм і вільна торгівля.....460
Аналіз торгівлі та мита через пропозицію і попит.....460
Економіка протекціонізму.....468
Багатосторонні торгові переговори.....474
Поняття для засвоєння.....477
Питання для обговорення.....477
Розділ 20
Економіка країн, що розвиваються.....479
А. Країни, що розвиваються, та проблема народонаселення.....479
Риси країн, що розвиваються.....479
Населення: спадщина Мальтуса.....481
Сучасні погляди на народонаселення.....483
Б. Процес економічного розвитку.....485
Чотири елементи розвитку.....485
Стратегія економічного розвитку.....490
Поняття для засвоєння.....497
Питання для обговорення.....497
Розділ 21
Валютні курси і міжнародна фінансова система.....499
А. Визначення валютних курсів.....500
Б. Аспекти світової економіки.....507
Поняття для засвоєння.....520
Питання для обговорення.....520
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ.....522
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК.....552

Одержати книгу
"Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Зовнішньоекономічна діяльність / За ред. І.I. Дахна: Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Загальні зауваження. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в колишньому СРСР. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Глосарій термінів Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. за №959-ХІІ. Офіційний вісник України. Офіційні статистичні щорічники України. Міжнародні господарські контракти. Загальні положення міжнародного і вітчизняного права про зовнішньоекономічні контракти. Форма зовнішньоекономічного контракту в Україні. Деякі аспекти інформаційного забезпечення складання зовнішньоекономічних контрактів. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності...
В. Руделіус та ін. Маркетинг: Суть маркетингу: орієнтація на споживача. Futuris: народження ідеї. Як усе почалося. Що таке маркетинг. Чи можете ви вважати себе спеціалістом із маркетингу: хороші і погані новини. Хороша новина: у вас уже є досвіду галузі маркетингу. Погана новина: очевидні рішення не завжди правильні. Маркетинг: використання обміну для задоволення потреб. Фактори, які впливають на маркетингову діяльність. Що формує необхідність маркетингу. Принаймні дві сторони з незадоволеними потребами. Бажання і можливість задовольнити взаємні потреби. Наявність у сторіч можливості спілкуватися. Об'єкт обміну. Як маркетинг виявляє і задовольняє споживчі потреби. Виявлення споживчих потреб. Невдачі товарних новинок. Потреби і первинні потреби споживачів...
Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент: Из истории развития рекламы. Сущность и сфера рекламного менеджмента. Назначение и сущность рекламного менеджмента. Сфера рекламного менеджмента. Правовое регулирование рекламного менеджмента в Украине. Рекламное исследование рынка. Сущность и содержание рекламного исследования. Исследование целей рекламы. Исследование психологических факторов коммуникативных целей рекламы. Прогнозирование эффективности рекламного обращения. Исследование связи рекламного обращения с рекламоносителем. Планирование рекламной кампании. Разработка плана рекламной кампании. Стратегия рекламных обращений. Формирование бюджета рекламной кампании. Информационные системы и технологии в планировании рекламных кампаний...
Мельник В.М. та ін. Оподаткування підприємницької діяльності: Податки та оподаткування. Податкова система. Непряме оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Пряме оподаткування підприємницької діяльності. Інші податки, збори та обов'язкові платежі суб'єктів підприємницької діяльності...
Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс: Теоретичні основи виникнення видів соціального страхування. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Сутність соціального страхування. Функції соціального страхування. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Суб'єкти й об'єкти соціального страхування. Принципи соціального страхування. Система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи і джерела фінансування соціальних гарантій, індексація. Система соціальних гарантій населенню. Державні соціальні стандарти і нормативи. Державний моніторинг у сфері соціального страхування. Індексація у системі соціального захисту. Становлення і розвиток соціального страхування...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com