Головна

Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 448 с.

Вступ.....5
Розділ 1. СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ.....7
1.1. Логістика і логістичне управління: досвід і перспективи.....7
1.2. Дефініція логістики.....12
1.3. Концепція та завдання логістики.....16
1.4. Сучасні пріоритети і логістика.....23
Питання для самопідготовки.....33
Розділ 2. ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ І ПРОЦЕСИ.....35
2.1. Предмет та об'єкти логістики.....35
2.2. Логістичні завдання і функції та логістична діяльність.....40
2.3. Конфлікт цілей у логістиці.....44
2.4. Інфраструктура логістичних процесів.....52
Питання для самопідготовки.....64
Розділ 3. КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ.....66
3.1. Ознаки класифікації і структуризації логістики.....66
3.2. Функціональна структуризація логістичних систем.....73
3.3. Фазова структуризація логістичних систем.....84
3.4. Інституціональна класифікація логістичних систем.....88
Питання для самопідготовки.....92
Розділ 4. СТРАТЕГІЯ ЛОГІСТИКИ І ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ.....93
4.1. Логістика виробництва [товарів.....93
4.2. Логістика дистрибуції товарів.....113
4.3. Логістичний ланцюг поставок.....128
Питання для самопідготовки.....145
Розділ 5. ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ.....147
5.1. Об'єкти логістичного управління у постачанні.....147
5.2. Спеціалізація виробництва і стратегія постачання.....160
5.3. Обґрунтування вибору постачальників.....167
5.4. Розрахунок оптимальної партії замовлення.....179
Питання для самопідготовки.....184
Розділ 6. ЛОГІСТИКА ВИРОБНИЦТВА.....186
6.1. Об'єкти логістичного управління у виробництві.....186
6.2. Технологія і стратегія виробництва.....191
6.3. Логістична оптимізація виробничої програми.....196
6.4. Оптимізація використання технологічного часу.....202
Питання для самопідготовки.....207
Розділ 7. ЛОГІСТИКА ЗБУТУ (ДИСТРИБУЦІЇ).....208
7.1. Об'єкти логістичних рішень у збуті.....208
7.2. Збутова політика і логістична стратегія.....212
7.3. Управління запасами у збуті.....223
Питання для самопідготовки.....234
Розділ 8. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАПАСІВ.....236
8.1. Мотиви формування запасів.....236
8.2. Моделі управління запасами.....247
Питання для самопідготовки.....264
Розділ 9. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.....265
9.1. Логістика власного відділу доставляння.....265
9.2. Логістична трансформація транспортних організацій.....271
9.3. Вибір способу перевезення та перевізника.....286
Питання для самопідготовки.....303
Розділ 10. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИКИ.....305
10.1 Логістичні витрати і логістичне обслуговування.....305
10.2. Витрати запасів.....331
10.3. Транспортні витрати.....346
10.4. Організація логістики.....365
Питання для самопідготовки.....392
ТЕСТИ.....395
ЗАДАЧІ.....419
СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ.....428
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ.....440
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....443

Одержати книгу
"Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці (праксеологічний аспект): Філософські та економічні категорії праці. Економіка праці з точки зору праксеології. Вітчизняні школи управління працею. Сутність і зміст трудового процесу в парадигмі праксеології. Концепція діючої особистості. Три категорії цінності праці. Солідарність, конфлікт праці і капіталу. Праця для людини, а не людина для праці (теорія Кароля Войтили). Теорії Коліна Кларка, Пола Ромера в контексті управління. Релігійні аспекти праці. Сучасні теорії мотивації праці. Загальні теорії. Змістовні, процесійні теорії мотивації праці та їх застосування. Змістовні теорії мотивації. Процесійні теорії мотивації. Теорія раціональних рішень. Біхевіористична модель групової мотивації...
Цільове управління підприємством: Теоретичні основи цільового управління підприємством. Цілі та завдання дисципліни. Цільові способи в системі управління підприємством. Значення та роль цільових способів управління. Роль менеджера в досягненні кінцевих результатів. Цілі діяльності: вимоги, стратегія, побудова. Загальні та конкретні цілі діяльності. Вимоги до формулювання цілей. Формування стратегічних, тактичних і операційних цілей. Побудова " дерева проблем " і " дерева цілей ". Цільові способи управління та діагностування проблем. Методи діагностики в процесі прийняття управлінських рішень. Похибки прийняття управлінських рішень під час діагностування проблем. Способи корегування управлінських рішень під час діагностування проблем...
Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Система маркетинговых коммуникаций. Роль и место системы маркетинговых коммуникаций (СМК) в комплексе маркетинга. Основные средства маркетинговых коммуникаций. Реклама как элемент СМК. Коммерческая пропаганда. Стимулирование сбыта. Личная продажа. Участие фирмы в выставках и ярмарках. Основные типы ярмарок и выставок. Процесс организации выставки. Процесс участия фирмы в работе выставки. Спонсорство. Коммуникационные цели спонсорства. Спонсорство в области спорта. Спонсорство в области культуры. Спонсорство в социальной сфере. Фирменный стиль (ФС). Основные элементы фирменного стиля. Разработка товарного знака. Факторы, определяющие структуру СМК. Коммуникационные характеристики и средства рекламы...
Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу: Закони функціонування ринку та взаємодія товаровиробників і держави. Ринок, його сутність та структура. Економічні закони, що регулюють ринок. Еластичність попиту і пропозиції. Конкуренція в бізнесі. Регулююча роль держави в ринковій економіці. Державний менеджмент. Природа та економічна сутність підприємництва. Сутність підприємництва. Функції та рушійні сили підприємництва. Умови та принципи підприємництва. Суб'єкт підприємництва. Права та обов'язки підприємців. Сутність і структура економічної власності. Управління власністю компаній. Управління якістю власності у галузі. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності...
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Фінансово-господарський контроль, його предмет і метод. Сутність, завдання і функції контролю. Форми й види фінансово-господарського контролю. Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі. Предмет фінансово-господарського контролю та його об'єкти. Метод і методичні прийоми фінансово-господарського контролю. Організація й методика контрольно-ревізійної роботи в умовах різних форм власності. Організація контрольно-ревізійної роботи, її стан і перспективи розвитку в умовах різних форм власності. Функції ревізійного апарату державної контрольно-ревізійної служби. Права, обов'язки і відповідальність ревізорів. Ревізія як одна з форм фінансово-господарського контролю, її види та характеристика...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com