Головна

Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник. - К., Кондор, 2006 р. - 338 с.

Передмова.....5
ЧАСТИНА І. Компендіум: теоретичні аспекти логістики.....8
Вступ до логістики.....9
Розділ І. Логістика підприємства.....15
1.1. Логістика постачання.....15
1.2. Логістика виробництва.....18
1.3. Логістика дистрибуції.....22
1.4. Логістичні витрати і логістичне обслуговування.....25
1.5. Підприємство в ланцюгу поставок.....30
Розділ ІІ. Функціональна логістика.....35
2.1. Логістика транспортування.....35
2.2. Система управління запасами.....40
2.3. Логістика складування.....52
ЧАСТИНА ІІ. Технології прийняття типових логістичних рішень.....60
Проектування логістичного рішення щодо вибору постачальника.....61
Обґрунтування оптимальної величини партії виробництва.....65
Оптимізація часової координації та послідовності технологічних операцій.....68
Оцінка впливу зміни транспортного тарифу і джерела постачання на місце локалізації виробничого об'єкту.....73
Вибір місця локалізації центрального складу.....75
Оцінка територіального впливу торгових центрів.....76
Узгодження конфлікту складових логістичних витрат "trade D off".....78
Порівняльний аналіз логістичних витрат при зміні партії закупівлі.....81
Розрахунок витрат на замовлення.....82
Обґрунтування оптимальної партії замовлення.....86
Аналіз витрат на замовлення та утримання запасів.....89
Оцінка рівня страхового запасу залежно від конфігурації логістичної мережі.....92
Прийняття логістичного рішення щодо вибору транспорту.....92
ЧАСТИНА ІІІ. Практикум: ситуаційні вправи та комплексні ситуаційні завдання з логістики.....96
Ситуаційне завдання № 1. Обґрунтування рівня спеціалізації АТ "Галичфарм".....97
Ситуаційне завдання № 2. Визначення оптимального обсягу постачання сировини для кавової фабрики.....107
Ситуаційне завдання № 3. Визначення оптимального обсягу замовлення (із врахуванням знижок за кількістю купленого товару).....111
Ситуаційне завдання № 4. Вибір виду транспорту в системі постачання ВАТ "Прикарпатпромарматура".....118
Ситуаційна вправа № 5. Оптимізація виробничого процесу ВАТ ШП "Світанок".....124
Ситуаційне завдання № 6. Обґрунтування вибору тарифу перевезення з врахуванням сумарних витрат на дистрибуцію товарів.....148
Ситуаційне завдання № 7. Виявлення надмірного запасу на складі ТзОВ "Інструмент".....156
Ситуаційна вправа № 8. Визначення "вузького місця" дистрибуційної системи ВАТ "Карпатське джерельце".....166
Комплексна ситуаційна вправа № 9. Прийняття логістичних рішень в дистрибуційній політиці ТзОВ "Торгово промислова компанія".....172
Комплексна ситуаційна вправа № 10. Обґрунтування стандартів логістичного обслуговування для компанії "Коніка Мінолта Україна".....190
Ситуаційна вправа № 11. Удосконалення управління логістичними потоками в складській системі підприємства.....219
Ситуаційне завдання № 12. Визначення площі дистрибуційного центру.....229
ЧАСТИНА ІV. Тести та контрольні завдання.....240
Тести.....241
Рівень складності 1.....241
Рівень складності 2.....249
Рівень складності 3.....276
Контрольні завдання.....298
Рекомендована література.....335

Одержати книгу
"Крикавський Є. В. та ін. Логістика: компендіум і практикум"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Теоретичні засади стратегічного менеджменту. Стратегічне управління та його роль у діяльності організації. Концептуальні підходи до управління організацією. Переваги стратегічного підходу до управління. Складові системи стратегічного управління. Діагностика зовнішнього середовища організації. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Методики діагностики галузі. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером). Аналіз поведінки фірм-конкурентів. Галузеві ключові фактори успіху. Аналіз привабливості галузі та визначення її перспектив. Оцінка впливу споживачів...
Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Основи управління проектами. Проект і специфіка проектної діяльності. Управління проектами. Фази життєвого циклу проекту. Структура і оточення проекту. Учасники проекту. Ефективність проекту. Розробка концепції проекту. Структура проектного аналізу. Сутність проектного аналізу. Розробка та планування проекту. Планування реалізації проекту. Розробка проектно-кошторисної документації. Матеріально-технічна підготовка проекту. Фінансування, кошторис і бюджет проекту. Фінансування проекту. Розробка кошторису проекту. Розробка бюджету проекту. Проектна діяльність як сфера високого ризику. Проектні ризики та їх класифікація. Типові ризики проекту. Основні принципи управління проектними ризиками...
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Міжнародний маркетинг - важливий атрибут світового економічного процесу. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу. Тенденції розвитку світового господарства. Основні характеристики розвитку світового ринку. Особливості маркетингової діяльності компаній в міжнародному середовищі. Середовище міжнародного маркетингу. Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. Аналіз факторів середовища міжнародного маркетингу. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Стратегії міжнародного маркетингу. Планування маркетингової діяльності в міжнародному середовищі. Маркетингові програми...
Сизоненко В. О. Підприємництво: Вступ до підприємництва. Підприємництво в ринковій системі господарювання. Загальна характеристика ринкової системи господарювання. Типи ринкових економічних систем. Сучасне розуміння підприємництва. Організація бізнесу і заснування фірми. Організаційно-правові форми підприємництва. Банківське обслуговування бізнесу. Маркетингові дослідження ринкового середовища. Формування підприємництва в процесі роздержавлення і приватизації власності. Реформування власності - основа формування суб'єктів підприємницької діяльності. Концепція роздержавлення і приватизації та механізм її реалізації. Фінансові аспекти приватизації. Оренда як форма роздержавлення власності. Особливості міжнародного підприємництва...
Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали: Теоретичні основи економічного контролю в Україні. Суть та функції економічного контролю. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи в Україні. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. Планування контрольно-ревізійної роботи. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів. Організація ревізійного процесу. Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії. Проведення ревізії. Оформлення результатів ревізії. Прийняття рішення за результатами проведеної ревізії...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com