Головна

Корпоративна культура: Навчальний посібник / За ред. Г.Л. Хаєта. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 403 с.

Передмова.....6
ЧАСТИНА 1. МОТИВАЦІЯ І ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ
Глава 1. Сутність корпоративної культури.....8
1.1. Основні поняття.....8
1.2. Структура корпоративної культури.....14
1.3. Взаємозв'язок корпоративної культури з іншими факторами.....18
Висновки
Контрольні запитання
Глава 2. Питання теорії мотивації.....22
2.1. Особистісні теорії мотивації - теоретичний аспект питання про цінності людини.....24
2.2. Високі цінності людини і пошук сенсу життя.....28
2.3. Мотивація як процес у певному середовищі й ситуації.....37
2.4. Структура мотиваційної сфери людини. Трудова типологія.....44
Висновки
Контрольні запитання
Глава 3. Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів.....58
3.1. Методика вивчення цінностей людини. Показники, які використовуються.....59
3.2. Значимість різних життєвих цінностей.....63
3.3. Трудові цінності та їх залежність від різних факторів.....69
3.4. Трудові типи і трудові портрети.....85
Висновки
Контрольні запитання
ЧАСТИНА 2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ І ОЦІНКА ЇЇ ПРОЯВУ Глава 4. Місія і принципи організації, підрозділу та співробітників.....98
4.1. Корпоративна місія та «зухвала ціль» організації.....98
4.2. Основні принципи організації та її підрозділу.....104
4.3. Колективізм та індивідуалізм.....115
4.4. Індивідуальна професійна місія.....127
Висновки
Контрольні запитання
Глава 5. Зовнішні прояви корпоративної культури.....134
5.1. Видимі символи.....135
5.1.1. Символ як архаїчний ціннісний образ. Від символу до емблеми.....135
5.1.2. Колір.....141
5.2. Фірмовий стиль: концепція і основні поняття.....146
5.3. Елементи фірмового стилю.....153
5.3.1. Товарний знак, піктограми.....153
5.3.2. Інтер'єр.....159
5.3.3. Одяг.....165
5.4. Ритуали, свята, поведінка співробітників.....170
5.5. Історія організації та її культура.....176
5.6. Герої та міфи. Мова спілкування.....180
5.7. Валеологія. Здоровий спосіб життя.....198
Висновки
Контрольні питання
Глава 6. Оцінка корпоративної культури організації та її підрозділів.....200
6.1. Про кваліметрію корпоративної культури. Властивості 1-го та 2-го рівнів ієрархії.....200
6.2. Властивості корпоративної культури 3-го і 4-го рівнів ієрархії.....208
6.3. Математичні моделі, які використовуються для оцінки корпоративної культури.....215
6.4. Результати оцінки корпоративної культури окремих організацій та підрозділів.....218
Висновки Контрольні запитання
ЧАСТИНА 3. ВИДИ МЕНЕДЖМЕНТУ І РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ Глава 7. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур.....229
7.1. Загальна еволюція видів менеджменту.....230
7.2. Два полюси у розвитку видів управління.....240
7.3. Континуум організаційно-управлінських культур і можливість їх поєднання.....246
7.4. Восьмикутник балансу - інструмент діагностики видів управління за багатьма основами.....264
Висновки Контрольні запитання
Глава 8. Програма розвитку корпоративної культури.....275
8.1. Оптимальний характер змін виду менеджменту і корпоративної культури.....275
8.2. Проект розвитку корпоративної культури.....280
8.3. Розвиток корпоративної культури підприємства і гуманізація виробництва.....295
8.3.1. Основні поняття. Матриця відповідності і система мотивації.....295
8.3.2. Ступені росту робітників і його довгострокове планування.....301
8.4. Розвиток корпоративної культури вузу.....307
Висновки
Контрольні запитання
Глава 9. Психологічний тренінг як інструмент розвитку корпоративної культури.....317
9.1. Психологічне забезпечення розвитку корпоративної культури, можливості і напрямки тренінгу.....317
9.2. Методи корекції та розвитку особистості учасників тренінгу.....322
9.3. Методика і організація тренінгу з розвитку корпоративної культури.....325
9.4. Оцінка ефективності тренінгу, динаміка психологічного стану його учасників.....330
9.5. Приклади психотренінгу в різних організаціях.....338
Висновки
Контрольні запитання
Висновки.....358
Словник понять і термінів.....362
Література.....378
Додатки.....385
1. Методика експертної оцінки якості.....385
2. Методика анкетних опитувань.....390
3. Заходи з розвитку корпоративної культури, вдосконалення мотивації праці та управління у вузі.....395
4. Запитальники для самооцінки учасників психотренінгу.....401

Одержати книгу
"Корпоративна культура / За ред. Г.Л. Хаєта"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Сутність і методологічні основи міжнародного менеджменту. Сутність, види й характерні риси міжнародного бізнесу. Глобалізація міжнародного бізнесу. Управління міжнародним бізнесом (міжнародний менеджмент): сутність, структура, відмінності від національної моделі. Цілі й завдання міжнародного менеджменту. Зовнішнє середовище міжнародного менеджменту. Поняття зовнішнього середовища міжнародного бізнесу (менеджменту), його базові складові. Аналіз зовнішнього середовища. Рольові функції міжнародного менеджера. Урахування національних особливостей країн (національних стереотипів) у діяльності міжнародного менеджера. Адаптація фірми до зовнішнього середовища. Структура і стратегічне управління в міжнародних фірмах...
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Змісті застосування маркетингу послуг. Особливості і роль сфери послуг в економіці. Визначення послуги. Особливості сфери послуг. Торговельна політика у сфері послуг. Стратегія обслуговування. Розташування та асортимент підприємства послуг. Прогнозування збуту послуг. Становлення маркетингу послуг. Історія вивчення маркетингу послуг. Концепція Д. Ратмела. Концепція П. Ейгліє та Е. Лангеарда. Концепція К. Грьонроса. Концепції М. Бітнер та Ф. Котлера. Специфіка маркетингу послуг. Особливості ринку послуг. Характеристики послуг та їх класифікації. Природа послуги. Невідчутність послуг. Невіддільність від джерела. Мінливість послуг. Незбереження послуг. Класифікації послуг. Сучасний світовий ринок послуг...
Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн: Постсоціалістичний капіталізм. Глобалізація та постсоціалістична трансформація. Від фінікійців до Інтернету. Велика трансформаційна депресія. Круті стежки спаду і зростання виробництва. Трансформація та надолужування відставання в економічному розвитку. Нові шанси, нові загрози. Регіоналізм: безпечний двигун глобалізації. Світовий ринок без світового уряду. Пасивні сценарії та активна політика у XXI сторіччі. Висновки для економічної політики. Економічні цикли у вибраних країнах Центральної та Східної Європи і Співдружності Незалежних Держав у 1950 - 2005 роках...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Мікроекономіка. Природа мікроекономіки. Аналіз попиту і пропозиції. Мікроекономіка як розділ економічної теорії. Фундаментальні інструменти мікроекономіки: ринок, попит і пропозиція. Аналіз попиту і пропозиції. Фактори, що визначають попит і пропозицію. Ціна рівноваги. Максимальна і мінімальна ціна. Визначення рівноваги ціни і кількості товару на вільному ринку. Ціна у випадку зміни попиту чи пропозиції. Законодавче встановлення максимальної ціни. Законодавче встановлення мінімальної ціни. Еластичність попиту і пропозиції. Цінова еластичність попиту. Цінова еластичність пропозиції. Вплив податків, дотацій та субсидій на попит і пропозицію...
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Історія розвитку аудиту. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність. Суть аудиту та його завдання. Виникнення аудиту в світі. Виникнення та встановлення вітчизняного аудиту. Предмет, метод та об'єкти аудиту. Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту. Методі методичні прийоми аудиту. Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті. Вибіркова перевірка. Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів. Аудитор, його статус та сертифікація. Аудиторська діяльність. Управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту та вимоги до нього. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик, помилки і обман в аудиторській практиці...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com